Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Ar žengs nauja Vilniaus valdžia žingsnį metropoliteno link?

Kaip ir po kiekvienų rinkimų tikimės, kad išrinkome tuos žmonės, kurie nori ir gali išspręsti vilniečiams ir miesto svečiams rūpimas problemas. Apklausos rodo, kad viena aktualiausių sostinės problemų – susisiekimas. Tačiau naujai išrinktas meras Remigijus Šimašius nėra mitinis Heraklis, kuriam pasisekė per naktį išmėžti nuo amžių įsistovėjusius Augėjo tvartus. Per vos vieną kadenciją net protingiausiai, sąžiningiausiai tarybai to padaryti, greičiausiai, nepavyks. Svarbiausia, kad mūsų išrinkti žmonės suvoktų problemą, pasiryžtų ją spręsti ir konkrečiai siekti užsibrėžto tikslo.

Priešrinkiminiuose debatuose R. Šimašius teigė, kad šioje kadencijoje bus svarbu pradėti metropoliteno planavimo darbus, kurie būtų stipri paspirtis metropolitenui atsirasti. Metro iš esmės pakeistų miesto susisiekimo sistemą: kelionės taptų greitesnės, saugesnės, pigesnės, patogesnės nei dabartinės kelionės autobusais, troleibusais ir lengvaisiais automobiliais.

Kaip rodo metro turinčių šalių patirtis, visuomenėje diskusijos dėl metropoliteno įprastai trunka nuo kelių iki keliasdešimties metų. Norėdami išnaudoti Europos Sąjungos paramą, vokiečiai ir ispanai sprendimą priėmė per 5-6-erius metus, lėtumu garsėjantys suomiai – per 27-erius. Lenkai dėl Varšuvos metro diskutavo nuo 1918-ųjų ir tik 1995 m. buvo pradėta eksploatuoti pirmoji linija.

Apie tai, kad Vilniuje reikalingas metro, imta svartyti 1976 m. Atkūrus nepriklausomybę, viešumoje diskusija atsinaujino 2003-aisiais. Vėliau įkurta piliečių asociacija „Metro sąjūdis“, šiuo metu vienijanti apie 10 tūkst. susisiekimo problemoms neabejingų vilniečių. Seime ir Vilniaus savivaldybėje ėmė burtis metro idėją palaikančių politikų grupės. 2014 m. Seime buvo priimtas Metropoliteno koncesijos įstatymas, tačiau prezidentūros specialistai jame aptiko netikslumų ir įstatymas buvo vetuotas. Atsižvelgus į prezidentūros pateiktas pastabas, parengtas Specialiojo metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas, kuris šiuo metu svarstomas Seime. Pagal šį teisės aktą, metro įgyvendinimui nebūtų naudojamos miesto ar šalies biudžetų lėšos, visą finansinę atsakomybę prisiimtų strateginis investuotojas.

Dėl prasto susisiekimo miestas kasmet patiria nuostolių, prilygstančių trims miesto biudžetams, todėl susisiekimo problema išliks aktuali tol, kol neįvyks esminiai pokyčiai. Šalies politikų siūlymai susisiekimo problemą išspręsti troleibusus pakeičiant tramvajais, dviračiais ar egzotiškomis gondolomis, neatlaikė kritikos ir šių idėjų buvo išsižadėta. Tokių eksperimentų rezultatas – apleistas ekologiškiausio transporto Vilniuje – troleibusų tinklas, kuriam žūtbūt reikalingos investicijos.

Idėjų sklaida visuomenėje turi savų dėsnių. Metropoliteno statybos idėja taip pat turės pereiti tris būtinus etapus. Pirmas – „tai nesąmonė“, antras – „verta pagalvoti“, trečias – „tai racionaliausias būdas spręsti problemą“. Sociologiniais tyrimais įrodyta, kad 2,5 proc. žmonių idėją suvokia iš karto, 13,5 proc. – greitai, 34 proc. – tik pasitikrinę kokios naudos jie iš to gaus, dar 34 proc. prisijungia prie nuovokesnių spaudžiami jų nuomonės, o likusiųjų 16 proc. nedomina jokios problemos.

Reikia tikėtis, kad naujoji sostinės taryba bus nuovoki, atsakinga, ryžtinga ir veiklą planuos ilgesniam nei ketverių metų laikotarpiui. Sprendimus, leisiančius į kitą kokybės lygį perkelti sostinės viešąjį transportą, reikia priimti jau dabar. Pirmas žingsnis mobilesnio Vilniaus link galėtų būti metro trasos Pilaitė–Centras įtraukimas į bendrąjį planą.