Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Informacija apie „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. 1 -705 „Dėl naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimo".

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt . Organizatorius - administracijos direktorius Valdas Klimantavičius, tel. (8 5) 211 2610, el. p. valdas.klimantavičius@vilnius.lt . Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus kontrolės poskyrio vyr. specialistas Kastytis Lubys, tel. (8 5) 211 2115, el. p. kastytis.lubys@vilnius.lt .

SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAI: ūkio subjektų grupė, atstovaujama Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo instituto, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Kontaktiniai asmenys - prof. dr. Marija Burinskienė,tel. (8 5) 2744720, el. p. marija.burinskiene@vqtu.lt . Interneto tinklalapio adresas: http://www.tpi.vgtu.lt (jungtinės veiklos partneriai: SĮ„Vilniaus planas", UAB„Urbanistika", UAB "ASL", SYSTRA SA,).

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, jog yra atliktas„Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano" strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, t.y. parengti specialiojo plano koncepciniai sprendiniai, aprašytos alternatyvos ir parengta SPAV ataskaita. Su parengtais specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita visuomenė gali susipažinti nuo rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.vilnius.lt . Taip pat planuojamas SPAV viešas susirinkimas, kuris vyks š.m. spalio 20 d. 10 vai. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje. Viešo susirinkimo metu visuomenė bus supažindinta su SPAV ataskaita ir specialiojo plano koncepciniais sprendiniais.

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti iki viešo SPAV susirinkimo ir jo metu, t.y. iki spalio 20 d. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus kontrolės poskyrio vyr. specialistui Kastyčiui Lubiui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...esamų elektros linijų trasas ir jų apsauginės zonos linijas, elektros kabelius nutiesti požemyje, o parduotą žemę galima užstatyti.

Draugai

Blog'ai