Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Išsivaikščiojanti Lietuva

Sakoma, kad Dievas, norėdamas nubausti žmogų, atima iš jo protą, o tada jau pats žmogus save skriaudžia. Neaišku, už kokias nuodėmes, bet akivaizdu, kad dalies tautiečių mąstymas suprastėjo, ypač tų, kurie valdo šalį ir skelbiasi norį padaryti mus laimingais.

Nesibaigianti krizė, kuri ypač paveikė statybų sektorių, verčia statybininkus intensyviau mąstyti ir energingiau veikti, norint išgyventi. Mąstoma ir veikiama įvairiais lygiais. Bedarbiais tapę statybininkai, pradėjo masiškai emigruoti į Vakarus ir dauguma, pakeitę specialybes, bando prasimanyti lėšų savo šeimų išlaikymui. Kai kurie, ilgiau dirbdami, susirado darbo pagal specialybę ir užsienyje. Krizės paveiktos statybinės firmos pirmiausia atleido jaunesnius, mažesnius įgūdžius ir kvalifikaciją turinčius darbininkus ir inžinierius, tačiau įsidarbinus užsienyje, jų pajamos žymiai pranoksta Lietuvoje dirbančių aukštos kvalifikacijos darbuotojų pajamas. Todėl, neilgai trukus, aukštos kvalifikacijos darbuotojai savo noru pradėjo palikti savo darbdavius Lietuvoje ir važiuoti į užsienį. Pradžioje važiavo pavieniui, dabar jau važiuoja brigadomis. Kai kurių firmų vadovai, stebėdami ir analizuodami šį procesą, padarė išvadą, kad lengviau verslą perkelti į užsienį, nei Lietuvoje pakeisti visuomenės ir valdžios nuo sovietinių laikų paveldėtą požiūrį į verslą. Priėję tokios išvados, statybinės organizacijos deda pastangas įsitvirtinti užsienio šalių statybų rinkose. Yra firmų, kurios jau 90 procentų savo veiklos vykdo užsienyje. Viena iš tokių - Lietuvos statybininkų asociacijos narė UAB „Staticus", kuri sėkmingai dirba Skandinavijos šalyse. Kai kurios statybinės organizacijos užsienyje sėkmingai konkuruoja su vietinėmis firmomis ir stato gana sudėtingus objektus, tokius, kaip Helsinkio metropolitenas.

Lietuviškos statybinės firmos užsieniečiams patrauklios tuo, kad jos nereiklios darbo sąlygoms ir dirba už mažesnę kainą, nei vietinės. Lietuvos statybininkų įsiliejimo į statybų verslą užsienyje procesas užsitęsia tik dėl to, kad jos turi įrodyti, kad sugeba dirbti sparčiai ir kokybiškai. Peržengus šį barjerą, užsakymų netrūksta. Patirtis rodo, kad mūsų firmos gali sėkmingai konkuruoti tiek su vietinėm, tiek su kitų šalių statybinėmis firmomis.

Verslo perkėlimo į palankesnę jam vystyti aplinką, procesą paspartinti galima tam tikslui sutelkus kelių firmų pastangas. Tam tikslui pasitarnauti galėtų LSA (Lietuvos statybininkų asociacija), įkurdama norinčių savo veiklą perkelti į užsienį, sekciją.

Asociacijos nariai, turintys veiklos užsienyje, galėtų mokėti žymiai didesnį nario mokestį ir taip su asociacija atsiskaityti už firmai suteiktas informacines ir organizacines paslaugas. Šiuo metu LSA administracijos pastangos „išmelsti" asociacijos nariams malonių iš valdžios firmų ekonominei veiklai apčiuopiamų rezultatų neduoda.

Statybos verslo perspektyvos irgi nėra optimistinės. Šiuo metu Lietuvos ekonomika, tuo pačiu ir statyba palaikoma tik ES paramos ir skolintais pinigais. Valstybinis sektorius šiuos resursus naudoja, švelniai tariant, neefektyviai. Kada Lietuvos ekonomika pasieks Graikijos lygį, yra tik laiko klausimas. Kai kurių žmonių neguodžia ir tai, kad dabar visiems blogai. Nesidžiaugia jie ir tuo, kad šiandien geriau, negu rytoj, ieško išeities iš padėties. Sunku palikti Tėvynę, bet kai reikia rinktis: žlugti Tėvynėje ar veikti emigracijoje, veiklūs žmonės palieka Tėvynę su viltimi, kad ateityje ir Lietuvos valdžia netrukdys dirbti.

Gal vis dėl to galioja kažkada Kinijos vadovo Мао Dzeduno išsakyta sentencija: „Kuo blogiau, tuo geriau". Šiuo metu Kinija klesti ir Europos verslininkai tam taip pat padeda.

Juozas ZYKUS,
asociacijos "Metro sąjūdis"
valdybos pirmininkas