Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

MS iniciatyvos

Vilniuje, padidėjus automobilių skaičiui, net krizės metu žmonės kamuojasi automobilių spūstyse ir dūmais leidžia pinigus ir laiką.

Jau dešimt metų, kaip miesto valdžia nenori pritarti visuomenėje egzistuojančiai metropoliteno idėjai ir leisti verslo struktūroms koncesijos būdu šį projektą įgyvendinti. Galima tik pasidžiaugti, kad į visuomenės ir valdžios diskusiją, kokią transporto rūšį diegsime per artimiausius 30 metų, įsijungė ir žiniasklaida. Tai pats civilizuočiausias būdas valdžiai susitarti su likusia visuomenės dalimi – miesto gyventojais.

Pastasruoju metu rengiamas „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas“ – darbas, kurio rezultatas atsispindės ilgą laiką, nes jo sprendinių pagrindu bus rengiamas (tikslinamas) Vilniaus miesto bendrasis planas (BP), įsigaliosiantis nuo 2015 metų. Tai reiškia, kad tuoj pat turi būti pradėtas rengti ir BP, o kas bus numatyta specialiajame plane, tas bus perkelta į BP.

Akivaizdus, specialiojo plano rengėjų, vienos transporto rūšies (tramvajaus) propogavimas ir Vilniaus miesto tarybos sprendimo (2011.11.23. NR. 1-306) ignoravimas atima galimybę Vilniaus miestui


Asociacija „ METRO SĄJŪDIS “Vilniaus miesto savivaldybės administracijos                                               2012-04-20
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto transporto skyriaus
Kontrolės poskyrio vyr. specialistui
Kastyčiui LubiuiPASIŪLYMAS DĖL „NAUJŲ TRANSPORTO RŪŠIŲ DIEGIMO
VILNIAUS MIESTE SPECIALIOJO PLANO“

Ūkio subjektų grupei pristačius Naujų transporto rūšių diegimo specialiojo plano viziją, “Metro sąjūdžio” aktyvas atkreipė dėmesį į tai, kad specialiojo plano ruošėjai bando supaprastinti savo darbą, parengdami tik tramvajaus įdiegimo planą, nors ši sistema jau buvo išnagrinėta 2003 metais.

Viešojo transporto situacija Vilniaus mieste apverktina, visi miesto valdžios bandymai ją išardymu ir štai dabar mikroautobusų naikinimu. Tačiau džiugina tai, kad visuomenė yra aktyvi ir su valdžios jai primestais nepatogumais nesitaiksto. Valdžia yra neamžina, ją renkame mes patys, o ji atskaitinga mums savo darbais, todėl atvirai reikšdami savo nuomonę ir reikalavimus jai, galime tikėtis pokyčių.pertvarkyti kol kas nesėkmingi, pradedant autobusų ir troleibusų parkų sujungimu, taksi tinklo.


Plačiau skaitykita: Atviras laiškas Vilniaus savivaldybei: viešojo transporto problema sprendžiama „ne iš to galo“

MINISTRO PIRMININKO KANCLERIS


Susisiekimo ministerijai
Vilniaus miesto savivaldybei

Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu išnagrinėti Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės kreipimąsi ir pagal kompetenciją užtikrinti, kad, plėtojant Vilniaus miesto susisiekimo sistemą, būtų priimti visuomenės poreikius ir valstybės finansines galimybes atitinkantys sprendimai. Apie galimus sprendimus informuokite Seimo narį P. Saudargą (kopiją - Ministro Pirmininko tarnybai).

Deividas Matulionis
2012 m. kovo 9 d.


Seimo nariui P. Saudargui

n/d

2012-03-08

Ūkio subjektų grupė, vykdydama sutartį ir miesto tarybos 2011-11-23 d. sprendimą Nr. 1-306, privalo paruošti kompleksinį specialųjį planą, kuriame būtų išspręstas viešojo transporto esamos būklės gerinimas, įvedant greituosius autobusus, tramvajaus liniją Santariškės – Geležinkelio stotis ir Metropoliteno įdiegimo įtaką susisiekimui Vilniaus mieste.

2012 m. sausio 26 d. Prancūzijos transporto vystymo ir tinklų mokslo ir technologijų institute vyko 3-oji Europos Statybų Technologinės Platformos (ESTP) Infrastruktūros Europoje mokslinių tyrimų ir inovacijų (reFINE) asamblėja. Lietuvos statybų technologinę platformą (LSTP) atstovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotojas bei reFINE veiklos koordinatorius Vincentas Stragys ir požeminių darbų įmonės UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius Audrius Čepulis. Renginyje dalyvavo per 40 atstovų iš įvairių šalių įmonių ir įstaigų, tarp kurių tokios kaip „Dragados“, „Soletanche Bachy“, „Autostrade“, „Vinci“ bei daugelio Europos universitetų atstovai.

Asociacijos „Metro sąjūdis“ NUOSTATOS
dėl Vilniaus miesto Tarybos 2011m. lapkričio 23d. priimto SPRENDIMO Nr. 1-306
Dėl pritarimo „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimo“ konceptualiajai daliai
1. „Metro sąjūdžio“ aktyvas, ruošęs metropoliteno sistemos įdiegimo konceptualiąją dalį, pritarė miesto tarybos sprendimui – tobulinti esamą viešąjį transportą, įvedant naujas autobusų modifikacijas ir lygiagrečiai ruošiantis radikaliam susisiekimo būklės pagerinimui, planuojant didelio pajėgumo bėginio viešojo transporto – metropoliteno įdiegimą.

2. Metropoliteno diegimas pritrauktų privačias milijardines investicijas ir ES paramą, kurios būtų galima siekti diegiant ekologišką transportą pagal Europos komisijos Baltosios knygos „Transportas 2050“ nuostatas.

3. „Metro sąjūdžio“ aktyvo grupė, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, pasiruošę bendradarbiauti su savivaldybe, siekiant, kad būtų planuojama efektyvesnė ir reguliuojama atskirų perspektyvinių daugiafunkcinių urbanistinių linijinių darinių plėtra, taip užtikrinant efektyvų ir prasmingą didelio pajėgumo viešojo transporto rūšies (metropoliteno) įdiegimą ir eksploatavimą.

4. Asociacija „Metro sąjūdis“, turėdama visuomenės, miesto tarybos bei didesnės pusės Seimo narių palaikymą, sieks nacionalinio susitarimo ir metropoliteno pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

5. Asociacija „Metro sąjūdis“ sieks, kad, atsižvelgus į Tarybos sprendimą, būtų inicijuotas Bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių tikslinimas, numatant metropoliteno diegimą.

Tai leistų verslo struktūroms savo lėšomis ir rizika sukurti šiuolaikinę, greitą, punktualią, komfortišką, saugią ir ekonomiškai efektyvią viešojo susisiekimo sistemą.


Asociacijos „Metro sąjūdis“ valdyba

Š.m. lapkričio 14 d. Seimo „Metro idėjos paramos grupė“, kurios gretas papildė dar dvylika parlamentarų ir šiai dienai sudaro daugumą (72 nariai), vadovaujama Seimo nario Pauliaus Saudargo Seime surengė seminarą tema „Dėl naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste“.

Susirinkusiems Seimo, Vilniaus miesto tarybos nariams, transporto specialistams, mokslo bei verslo atstovams buvo pristatyta Ūkio subjektų grupės, vadovaujamos prof. dr. Marijos Burinskienės parengta „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ koncepcija ir asociacijos “Metro sąjūdis” parengta Metropoliteno diegimo konceptualioji dalis.

Šį trečiadienį Metro sąjūdžio valdybos pirmininkas J. Zykus susitiko su Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininku Algirdu Butkevičiumi aptarti pirmosios metro linijos statybos darbų pradžios. Juokas juokais, bet statistiniais duomenimis, artėjančiuose Seimo rinkimuose būtent socialdemokratai turėtų formuoti Seimo daugumą. Tokiu atveju, jų valdymo metais, tikėtina, ir prasidės metro statybos Vilniuje. Toks scenarijus galimas tik sulaukus palankaus sostinės tarybos sprendimo, kuris turėtų būti priimtas dar šiais metais.

Š.m. spalio 12 d. Seimo „Darbo partijos“ frakcijai, vadovaujamai frakcijos seniūno Vytauto Gapšio, „Metro sąjūdžio“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus pristatė metropoliteno diegimo Vilniaus mieste galimybes. „Darbo frakcijos“ atstovai išreiškė didelį susidomėjimą viešojo transporto Vilniaus mieste susisiekimo problemomis, aktyviai diskutavo, uždavinėjo klausimus ir pritarė metropoliteno, kaip pažangiausios naujos transporto rūšies diegimui Vilniaus mieste bei pažadėjo šį klausimą įsitraukti į savo politinę programą. Keli „Darbo partijos“ frakcijos atstovai entuziastingai sutiko papildyti šį pavasarį Seime susikūrusios Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės, vadovaujamos Pauliaus Saudargo, gretas.

2011 m. rugsėjo 30 d. vyko Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės suorganizuota diskusija „Metropolitenas – šiandien ar rytoj?“.

Diskusijoje pranešimus skaitė asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus, UAB “Urbanistika” architektas Augis Gučas, VGTU profesorius Jurgis Vanagas, Susisiekimo ministerijos plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Gražvydas Jakubauskas.

Š.m. rugsėjo 14 d. Seimo Metro idėjos paramos parlamentinė grupė susitiko su piliečių asociacijos „Metro sąjūdis“ aktyvo nariais ir valdybos pirmininku Juozu Zykumi . Buvo sutarta artimiausiu metu surengti apskrito stalo diskusiją Seime dėl metropoliteno sistemos sukūrimo Vilniuje. Į apskrito stalo diskusiją bus kviečiami Vilniaus miesto savivaldybės, susisiekimo ministerijos atstovai, mokslininkai, specialistai, nagrinėjantys susisiekimo klausimus. „Metro sąjūdžio“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus pristatys visuomenės nuomonę dėl metropoliteno diegimo ir pasirengimą dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus svarbiausiais miesto vystymo klausimais.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...esamų elektros linijų trasas ir jų apsauginės zonos linijas, elektros kabelius nutiesti požemyje, o parduotą žemę galima užstatyti.

Draugai

Blog'ai