Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

MS iniciatyvos

Š.m. rugsėjo 13 d. „Metro sąjūdžio“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus susitiko su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku. Buvo aptartas Vilniaus miesto viešojo transporto susisiekimo plėtros klausimas bei visuomenės dalyvavimas svarbiuose miesto klausimų sprendimuose. Miesto merui buvo įteikta piliečių, visuomenės veikėjų, specialistų ir politikų atsiliepimai, nuomonės, argumentai bei peticijos dėl naujos transporto rūšies įdiegimo Lietuvos sostinėje.

Meras pritarė naujos viešojo transporto rūšies diegimo Vilniaus mieste būtinumui. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rengiamas naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas, kuris apspręs kokiu viešuoju transportu miesto gyventojai ir svečiai naudosis iki 2040 metų, mero nuomone tikslingiausia būtų diegti mišrią tramvajaus ir metro sistemą. Tramvajaus linija eitų nuo Santariškių iki stoties , metro pirmoji trasa sujungtų Pilaitę su miesto centru.

Š.m. rugsėjo 13 d. asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus susitiko su LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Kęstučiu Glavecku. Buvo aptartos metropoliteno diegimo Vilniaus mieste ir projekto įgyvendinimo VPP (viešo ir privataus verslo partnerystė) principu galimybės.

Pasikeitus nuomonėmis, principiniais galimybių klausimais sutarta, tame tarpe, ir kad tam, visų pirma, reikalingas Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas.


VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETASInstituto direktorė
prof. dr. Marija Burinskienė
Temos vadovas prof. dr. Marija Burinskienė

ATASKAITA

Vilniaus miesto savivaldybėje 2011-08-29 vykusiame Ūkio subjektų grupės paruoštos „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialaus plano“ koncepcijos ataskaitos pristatyme viešojo transporto specialistams, šio projekto valdymo grupė, vadovaujama mero pavaduotojo R.Adomavičiaus priėmė sprendimą ataskaitą grąžinti rengėjams, koncepcijos metro dalies papildymui.

Š.m. birželio 30 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko LMA technikos mokslų skyriaus organizuota apskrito stalo diskusija tema „Vilniuje metro? – kodėl gi ne?“.

Po piliečių asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininko Juozo Zykaus padaryto išsamaus pranešimo, buvo aptarti principai ir kriterijai, kuriais būtina vadovautis, kuriant greitą, saugią, ekologišką ir tuo pačiu ekonomiškai efektyvią susisiekimo sistemą.

Diskusijoje savo kompetetingas nuomones išsakė LMA tikrieji nariai, mokslininkai:

2011 m. birželio 29 d. Seime vyko asociacijos „Metro sąjūdis“ ir Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės suorganizuota diskusija „Metropolitenas – miesto ekonomikos varomoji jėga“. Jos metu įvairių sričių ekspertai aptarė metro idėjos Vilniaus mieste įgyvendinimo svarbą, sunkumus, perspektyvas ir nuveiktus darbus. Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės pirmininkas Paulius Saudargas akcentavo Vilniaus transporto sistemos reformos būtinybę: „Vilniuje transporto spūsčių sunkumai nėra sprendžiami taip veiksmingai, kaip to norėtume ar galėtume tikėtis, todėl manome, jog reikia ieškoti naujų galimybių. Viena iš labiausiai pagrįstų idėjų, prie kurios dažniausiai sugrįžtama per visas diskusijas, yra metro statyba“, – situaciją aiškino P. Saudargas.

Piliečių asociaciacija ”Metro sąjūdis” informuoja, kad 2011 m. Ūkio subjektų grupė pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe parengs viešojo transporto Vilniaus mieste specialųjį planą. Pagal sutarties sąlygas, jau gegužės mėnesį naujoji Vilniaus miesto taryba svarstys šio plano koncepcijas. Koncepcijų rengimo stadijoje turi būti išnagrinėti keturi viešojo transporto sistemos tvarkymo variantai: minimaliai plėtojamos esamos susisiekimo sistemos, diegiamas metropolitenas, diegiamas tramvajus, diegiamos alternatyvios visuomeninio transporto susisiekimo priemonės. Šis planas apspręs viešojo transporto vystymąsi iki 2040 metų, tai - didžiulės reikšmės ir atsakomybės įvykis.

2011 m. balandžio 11-12 dienomis Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos pirmininkas A. Račkauskas, Vilniaus m. bendruomenių asociacijos pirmininkas E. Jakaubauskas, Grigiškių bendruomenės pirmininkas V. Verigo kartu su „Metro sąjūdžio“ atstovu A. Čepuliu viešėjo Lenkijos respublikos trimiesčio Gdanskas – Sopotas – Gdynė savivaldybėse. Viešnagės metu buvo susipažinta ir su viešojo transporto veikla trimiestyje. Ypatingą dėmesį patraukė tai, kad Gdanskas, Sopotas ir Gdynė turi geležinkelio liniją, analogišką metropolitenui – greitąjį miesto geležinkelį.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...esamų elektros linijų trasas ir jų apsauginės zonos linijas, elektros kabelius nutiesti požemyje, o parduotą žemę galima užstatyti.

Draugai

Blog'ai