Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

“Metro sąjūdžio” valdybos pirmininko J. Zykaus kreipimasis į Seimo socialdemokratų frakcijos narius

Piliečių asociaciacija ”Metro sąjūdis” informuoja, kad 2011 m. Ūkio subjektų grupė pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe parengs viešojo transporto Vilniaus mieste specialųjį planą. Pagal sutarties sąlygas, jau gegužės mėnesį naujoji Vilniaus miesto taryba svarstys šio plano koncepcijas. Koncepcijų rengimo stadijoje turi būti išnagrinėti keturi viešojo transporto sistemos tvarkymo variantai: minimaliai plėtojamos esamos susisiekimo sistemos, diegiamas metropolitenas, diegiamas tramvajus, diegiamos alternatyvios visuomeninio transporto susisiekimo priemonės. Šis planas apspręs viešojo transporto vystymąsi iki 2040 metų, tai - didžiulės reikšmės ir atsakomybės įvykis.

Piliečių asociacija “Metro sąjūdis“ pasisako už viešąjį greitąjį transportą Vilniaus mieste – metropoliteną. Šiuo metu „Metro sąjūdžio” aktyvas aprobavo ir pateikė Vilniaus miesto savivaldybei kriterijus, kuriuos būtina įvertinti planuojant Vilniaus miesto viešojo transporto plėtojimą artimiausius 30 metų.

„Metro sąjūdžio” aktyvas - šalies visuomenės veikėjai, akademinė bendruomenė ir profesinės asociacijos yra pasiruošusios aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstyme: sieks nutraukti įsigalėjusią praktiką, kai tokių planų pristatymas visuomenei vykdavo formaliai, apsiribojant siaura, suinteresuotų žmonių grupele, Vakarų Europos šalyse, priimant tokio lygio sprendimus, visuomenės nuomonė yra lemiantis veiksnys. Tokio proceso efektyvumą gali užtikrinti tik viešumas ir informacijos sklaida.

Naujos viešojo transporto sistemos diegimas Lietuvos sostinėje yra nacionalinės reikšmės projektas. Įvairių frakcijų atstovai Seime apsijungė į metropoliteno idėjos palaikymo grupę, kuri sieks, kad būtų atsižvelgta į Europos Komisijos naujai priimtas Transporto sistemos strategines nuostatas – 2050 bei dalyvaus Vilniaus miesto transporto sistemos pertvarkos procesuose, diskutuos, reikš savo nuomonę.

Kviečiame prisijungti prie metropoliteno idėjos palaikymo grupės Seime bei išreikšti savo politinę poziciją dėl transporto inovacijos Lietuvos sostinei.