Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Metropoliteno estafetė perduodama Seimui

2013 m. birželio 12 d. „Metro sąjūdžio iniciatyva įvyko BNS spaudos konferencija tema „Metropoliteno estafetė perduodama Seimui“.

Konferencijoje pranešimus skaitė:

Vytautas Rubavičius, filosofas.
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
Juozas Zykus, „Metro sąjūdžio” valdybos pirmininkas.
Kęstutis Masiulis, LR Seimo narys.
Vidas Urbonavičius, Tarybos narys.

Gyventojų apklausų duomenimis, didžiausia Lietuvos sostinės problema eilę metų išlieka susisiekimas. Gatvių spūstys ir išlaidos autotransportui daro milijardinius nuostolius Lietuvos ūkiui.

Visuomeninis transportas nepopuliarus dėl mažo greičio, nepunktualumo bei prastų kelionės sąlygų, o diskusijos dėl naujų visuomeninio transporto sistemų įdiegimo Vilniaus mieste tęsiasi jau 34 metus. Daugiau nei šeši tūkstančiai Lietuvos piliečių susivienijo į asociaciją "Metro sąjūdis" ir jau dešimtmetis kaip vykdo aktyvią veiklą, siekdami kardinaliai išspręsti Vilniaus miesto susisiekimo problemas. Jos atstovai dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir tokias konferencijas organizuoja Vilniuje. Įkurta viešoji įmonė "Vilniaus metro" yra tarptautinės viešojo transporto asociacijos (UITP) narė ir aktyviai dalyvauja šios organizacijos darbe. Metro idėjos realizavimo klausimas daugelį kartų buvo svarstomas Vilniaus seniūnijose, miesto savivaldybėje bei ministerijose. Pagal vykdytas apklausas 60 procentų vilniečių pirmenybę teikia metropoliteno sistemos įdiegimui.

„Metro projektas sustiprina Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką”, teigia filosofas, dr. Vytautas Rubavičius. Šis projektas pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu. Miesto dvasiai sustiprinti reikalingi drąsūs, įprastinį lietuvių urbanistinį mąstymą peržengiantys ir visuomenės vaizduotę įžiebiantys projektai, kurie padėtų miestui ir miestiečiams pasijusti gyvenantiems XXI amžiuje, todėl miestą valdantys politikai privalo ryžtis drąsiems urbanistiniams sprendimams“. (Filosofas, dr. Vytautas Rubavičius)

Šiuo metu diskusija iš visuomeninio lygmens persikėlė į politinį ir šio svarbaus sostinei projekto likimas perduodamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės rankas.

Siekiant paremti Vilniaus metro idėją, 2011 metais buvo įsteigta Seimo parlamentinė metro idėjos paramos grupė. Tuomet prie grupės prisijungė 72 parlamentarai, atstovaujantys visas Seimo frakcijas. Po 2012 metais, vykusių Seimo rinkimų, grupę papildė nauji Seimo nariai. Grupė Seimo narių parengė Metropoliteno koncesijos įstatymą.

Svarbiausias Metropoliteno koncesijos įstatymo tikslas yra paskirstyti metropoliteno projekto įgyvendinimo funkcijas tarp Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, strateginio investuotojo ir metropoliteno projektą įgyvendinančios bendrovės. Priėmus Metropoliteno įstatymą, bus atvertas kelias kelių milijardų litų dydžio užsienio investicijoms, sukurtos naujos darbo vietos, pagerinta gyvenimo kokybė, sumažės oro tarša bei triukšmas.