Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Nepagrįsta kritika metro įstatymui arba kas praves ožį pro naujus vartus?

Atsiliepimai žiniasklaidoje apie Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projekto svarstymą rodo, kad tik vienas susisiekimo ministras yra susipažinęs su jo turiniu.

Tikriausiai žemės ūkio ministrė ir premjeras nebuvo supažindinti jų patarėjų su įstatymo paskirtimi ir siekiamais tikslais.

Įstatymo paskirtis yra paskirstyti funkcijas tarp savivaldybių, Vyriausybės ir privačių verslo struktūrų, siekiant pritraukti užsienio investicijas inovatyvioms susisiekimo sistemoms sukurti, tačiau Vyriausybės posėdyje buvo kalbėta apie biudžeto lėšų panaudojimą, kai tuo tarpu įstatymo tikslas – užsienio investicijų pagalba papildyti biudžetą.

Ministrai ir premjeras galbūt nespėja perskaityti visų teikiamų dokumentų, bet jų patarėjai ir padėjėjai turėtų jausti atsakomybę ir savo vadovų nestatyti į nepatogią padėtį šiuo klausimu daugiau informuotos visuomenės akyse.

Visame pasaulyje viešasis transportas suvokiamas kaip socialinė paslauga, o gerbiamos ministrės ir premjero atstovaujamos partijos turėtų būti labiausiai orientuotos į socialinės gerovės kūrimą. Dabar gi Virginijos Baltraitienės nuomone, „trūksta lėšų dviračių takams, gatvėms tvarkyti ir keliams asfaltuoti, nekalbant apie kur kas didesnius investicijų projektus“. Jeigu ir praleisime pro akis faktą, kad abu politikai elementariai nėra susipažinę su įstatymo projekto turiniu, kuriame biudžeto lėšų panaudojimas išvis nenumatytas, kyla natūralus klausimas – kaip Žemės ūkio ministrė vertina savo rinkėjus? Būtų įdomu sužinoti kuo mieliau į darbą per šlapdribą ir lietų keliautų Darbo partijos rinkėjas ir pati ministrė. Dviračiu ar metropolitenu?

Visa situacija atrodo, kaip neišnaudota proga patylėti. Deja, bet premjero žodžiai, kad metro yra utopija, puikiai atspindi tai, kaip jis vertina šalies ekonomikos augimo perspektyvas arba elementariai neturi ilgalaikės vizijos, nes metropoliteno projektai įgyvendinami ir naudą teikia ne vieną kadenciją, o ištisus dešimtmečius. Didžiųjų miestų savivaldos rinkimų rezultatai parodė, kad toks mąstymas jų gyventojams nebėra priimtinas.

„Metro sąjūdžio“ informacija


A. Butkevičius: metro Vilniuje yra utopija
www.lrt.lt

Dėl metro Vilniuje – prieštaringi signalai
www.delfi.lt

Premjeras: metro idėja yra utopija
www.alfa.lt

A. Butkevičius: metro idėja yra utopija
www.diena.lt

Premjeras utopiniu išvadino Seime gimusį metro įstatymą
vz.lt