Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

R. Šimašius: Apie jokią beprasmę pinigų švaistyklą a la tramvajus kalba neina

Reaguodamas į žiniasklaidoje pasklidusią tikrovės neatitinkančią informaciją, Vilniaus meras Remigijus Šimašius savo „Facebook“ paskyroje paskelbė įrašą, kuriame teigė, jog paskleista informacija, neva Vilniuje vėl gaivinama tramvajaus idėja, tėra žiniasklaidos antis, inicijuota tramvajaus projektu suinteresuotų asmenų. „Apie jokią beprasmę pinigų švaistyklą a la tramvajus kalba neina. Net jei kažkam to labai norisi ir tas kažkas spaudoje paskleidė antis apie tai. Realybėje kaip tik uždarinėjame beprasmę pinigų įsisavinimo struktūrą, kuri buvo skirta tramvajaus pretekstu pamaitinti kelis savivaldybės herojus.“ – rašo R. Šimašius.

Miesto transporto skyrius skyriaus vedėjo Evaldo Matonio žiniomis, žiniasklaidoje pateikta informacija tėra Kastyčio Lubio nuomonė. Pastarasis veikėjas yra ne tik savivaldybės transporto skyriaus specialistas, bet ir paslaptingo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialo, pavadinto „Transporto projektai“, vadovas.

Praeitoje kadencijoje įkurtas filialas rengė konkurso sąlygas naujai transporto rūšiai parinkti. Artūrui Zuokui būnant Vilniaus meru įkurta ir daugiau „Susisiekimo paslaugų“ filialų. 2006-08-28 atsiranda savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialas „Vilniaus tramvajus“, 2008-04-01 – filialas „Transporto plėtros projektai“, kuris po metu, pasikeitus sostinės valdančiajai daugumai ir merui, panaikintas. A. Zuokui vėl tapus meru, 2013-11-25 buvo kreiptasi su prašymu patvirtinti naujo filialo nuostatus, o 2013-11-26 – įtraukti į Juridinių asmenų registrą savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialą „Transporto projektai“.

Metų pradžioje portalo troleibusas.lt autoriams nuvykus nurodytu adresu, kuriuo registruotas filialas, pasirodžiusi dama informavo, kad tokio filialo čia nėra, jis tėra čia registruotas, o visi tie žmonės dirba savivaldybėje. Filialo darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 16.30–18.30 val., penktadieniais nuo 15.15 val. iki 17.15 val., tačiau tokiu laiku savivaldybės patalpos užrakintos.

Oficialiai tramvajaus idėjos atsisakė patys jos iniciatoriai. Po 11 metų svarstymų, per kuriuos įvairioms studijoms buvo išleisti milijonai, 2014-06-04 savivaldybės pasitarime buvo priimtas sprendimas padaryti 15 metų pertrauką – tramvajaus diegimą atidėti iki 2030 metų. „Transporto projektams“ pavesta toliau vykdyti veiklą dėl naujos transporto rūšies viešajam transportui diegimo projekto nagrinėjimo. Įvardyta net ir galima rūšis – greitųjų autobusų sistema BRT (Bus rapid transit).

Tačiau BRT, kaip ir tramvajus, nėra pajėgi išspręsti transporto problemų, nes juda tame pačiame lygyje su antžeminiu eismu, reikalauja daug vietos gatvėse bei nepasižymi ženkliai didesniu pervežimo greičiu už dabar mieste egzistuojančias transporto rūšis.

Dabartinis Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius yra ne kartą viešai išreiškęs paramą kitai viešojo transporto rūšiai – metropolitenui. Priešrinkiminiuose debatuose meras yra teigęs, jog tramvajus iš esmės neišspręstų miesto susisiekimo problemų, todėl jo kadencijos metu svarbu dėti pastangas, kad ateityje mieste atsirastų metro.

Dar būdamas Seimo nariu R. Šimašius priklausė Parlamentinės metro idėjos paramos grupei bei buvo vienas iš Specialiojo metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projekto teikėjų. Pastarojo teisės akto projektas šiuo metu tobulinamas specialioje Seimo valdybos sudarytoje darbo grupėje. Tikimasi, jog įstatymas galėtų būti priimtas dar šių metų rudenį.

Įstatymas paskirstytų funkcijas ir atsakomybes tarp valstybės, savivaldybės ir strateginio investuotojo. Savivaldybei pareiškus norą statyti metro, Vyriausybė privalėtų organizuoti tokio projekto įgyvendinimą, patikint projekto finansavimą, įgyvendinimą ir metro sistemos eksploataciją verslo struktūroms pagal koncesijos sutartį. Jai pasibaigus, metro infrastruktūra būtų perduota valstybei.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...komfortiškos keleivių laukimo sąlygos: žiemą ir vasarą galima palaikyti stabilią temperatūrą (žiemą galima sušilti, o vasarą – atsivėsinti).

Draugai

Blog'ai