Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Svarbiausia turėti aiškų tikslą

Vilniuje gyvenu nebe pirmą dešimtmetį. Senbuvio akimis žvelgiant galima sostinės pasikeitimus palyginti į besikeičiančius tartum kaleidoskope vaizdus. Buvo laikai, kai iš Žirmūnų į miesto centrą eidavome pėsčiomis, kiek vėliau -perpildytais autobusais, dar vėliau lengvuoju transportu... Ir, matyt, vėl ateina laikai, kai į centrą geriausia nuvykti vėl bus pėsčiomis. Priežastis: brangūs degalai, daugybė transporto priemonių, ypač rytais ir pavakariais. Nepamirškime ir kitų MIESTŲ, o ypač mažesniųjų gyventojų, kuriems asmeniniais, tarnybiniais ar dar kitokiais reikalais tenka atvykti į sostinę. Mažiau patyrę vairuotojai net bijo vilnietiškųjų už vairo sėdinčių „asų". Teko girdėti užsieniečių mintis: „Vilniaus gatvėse ne važiuojama, o lenktyniaujama". Atvirai žmonės pasipasakoja, kaip sunku surasti vietelę lengvajam automobiliui. Ilgokai būtų galima vardinti mažus ir didelius norinčio pavažinėti po mūsų miestą vargus. Net ir viešojo transporto stotelės kartais taip toli viena nuo kitos, kad tarp jų nukeliauti reikia „taksiuko" arba sportininko sveikatos. Čia išsakytas ir dar kitokias mintis norėčiau susieti su galimybių ieškojimu, kaip išspręsti Vilniaus transporto mįslę. Dešimtmečiai parodė, kad visos Lietuvos ir sostinės valdžios svarstė, ieškojo savųjų ir svetimųjų idėjų, kokį gi kelią pasirinkus. Žinome ir juoką kėlusią dovaną vilniečiams ir ne tik jiems - ORANŽINIUS dviračius. Buvo metai, kai jau beveik statėme TRAMVAJŲ, net apie judančius modernius šaligatvius buvo pamąstyta. Buvo sumanymų uždrausti transporto srautus link centro, bet tie draudimai peraugo į kvietimus statyti automobilius po žeme ir ant žemės į visokius valdiškus, mokamus, nuomojamus garažus. Gal ir dar visokių „naujienų" turėjome, bet jos paprasčiausiai pasimiršo.

Vis dėlto TIESA yra tokia: SOSTINĖ „perkrauta" mašinomis. Sostinė laukia visokių svečių ir jų nuolat gausėja. Tad TRANSPORTO mįslė jau reikalauja gerų specialistų idėjų ir darbų. Viltį ir malonų nustebimą teikia graži idėja apie METRO. Žinau, kad sumanymas nėra naujas, turintis rimtai dirbančių žmonių komandą. Malonu skaityti neseniai laikraštyje "Statyba" paskelbtas Juozo ZYKAUS straipnį. Parodžiau jį savo pažįstamiems. Kaip ir aš jie teigiamai vertina sumanių organizatorių ketinimus. Esu tikras, jog METRO duotų ženklią ekonominę naudą ne tik keleiviams, kultūrai, bet netiesiogine prasme ir verslui. Galėtų būti įdomių tyrimų sritimi mokslo institucijoms ir pirmiausia studentijai: stebėti, suskaičiuoti, kiek laiko ir lėšų prarandama dėl stovėjimo eilėse krovininiam transportui, tame tarpe ir vykdantiems statybos, remonto darbus ir pan.

Teigiamas poveikis dėl taršos sumažėjimo gerintų žmonių sveikatą. Tai kol kas pinigais sunkiai įvertinamas rezultatas, bet juo abejojančių turbūt nėra. Tad tokie trumpi pamąstymai apie METRO. Norėtųsi matyti ir kitų vilniečių ir svečių požiūrį.

Vytautas TALMANTAS,
Lietuvos statybininkų profesinės sąjungos pirmininkas

Red. pastaba. Miestas - žmonės - transportas. Turbūt dažniausiai sutinkami žodžiai sostinės senbuvių, naujakurių ir svečių gretose. Net paviršutiniškas žvilgsnis į nuomonių gausumą skatina padaryti išvadą: transporto spręstinų klausimų pynė Vilniuje nuolat ilgėja. Tik ar tai džiaugsmas pėsčiajam ar važiuotam? Matyt, tokiais atvejais belieka pakartoti žinomą posakį: klausimų daugiau nei atsakymų.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...komfortiškos keleivių laukimo sąlygos: žiemą ir vasarą galima palaikyti stabilią temperatūrą (žiemą galima sušilti, o vasarą – atsivėsinti).

Draugai

Blog'ai