Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

„TAIP“ nariai domėjosi metro diegimo Vilniaus mieste galimybėmis

Š.m. gruodžio 15 d. vyko visuomeninio judėjimo „TAIP“ narių ir Metropoliteno diegimo Vilniuje iniciatoriaus, „Metro sąjūdžio“ valdybos nario Juozo Zykaus susitikimas, kurio metu buvo aptarta Vilniaus miesto transporto problematika ir metro diegimo galimybės.

Jau nuo 2006 metų vilniečiai svarbiausia miesto problema įvardija susisiekimą/transportą.

Vilniaus viešojo transporto sistema yra pasenusi ir neefektyvi. Ji nepajėgi susidoroti su keleivių pervežimu, trikdo normalų miestiečių ir miesto svečių judėjimą, darbą bei poilsį ir verčia daug laiko praleisti spūstyse.

Šiuo metu 1000 Vilniaus gyventojų tenka 580 automobilių. Per paskutinį dešimtmetį transporto priemonių mieste padaugėjo 67 proc. Automobilių srauto augimas ir gatvių tinklo apkrova daugelyje miesto vietų viršijo maksimalias pralaidumo ribas.

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad per 2006 - 2007 metus dėl neigiamo transporto poveikio Vilniuje buvo patirta 10,89 milijardai litų nuostolių. Vien transporto spūstyse per šį laikotarpį prarasta 6,28 milijardai litų. Tai 3,7 karto viršijo Vilniaus 2006 ir 2007 metų biudžetus ir sudarė 9% Vilniuje sukurto 68,7 milijardų BVP, kai tuo tarpu ES šis rodiklis siekia 1 % BVP. Nors 2008-2010 metais buvo tobulinama Vilniaus miesto susisiekimo sistema, tačiau iš esmės realiai situacija nepagerėjo. A.Zykus pristatė metro diegimo galimybes, esamą visuomeninio susisiekimo situaciją mieste, numatomas metropoliteno trasas, inžinerinių - geologinių bei kultūros paveldo sąlygų analizę ir vertinimą.

Ypatingo dėmesio susitikimo metu sulaukė pirmoji numatoma metro trasa Pilaitė – Baltasis tiltas. Ši trasa puikiai išspręstų susisiekimą su miesto centru. Buvo prisimintas ir jau nebe pirmus metus linksniuojamas Vilniaus ir Kauno dvimiesčio projektas. Anot susitikime dalyvavusio prof. Jurgio Vanago, pirmoji metro linija būtų gyvybiškai svarbus šio projekto komponentas, kartu su jau statomu vakariniu Vilniaus aplinkeliu sudarysiantis vientisą transporto sistemą.

Susitikimo metu buvo rasta daug bendrų sąlyčio taškų, sprendžiant Vilniaus miesto transporto problemas.