Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Vilniaus bėginio transporto sistemų kūrimo istorijos apžvalga

Vilniaus 1960 metų generalinio plano korektūroje pažymėta, kad 1960 metais tūkstančiui gyventojų teko 5 automobiliai (Vilniaus mieste tuo metu buvo 236 tūkst. gyventojų). Šiuo metu Vilniuje tūkstančiui gyventojų tenka apie 600 automobilių, neskaitant 150 tūkstančių kasdien atvykstančių iš periferijų.

1970 metais svarstytas Vilniaus susisiekimo planas ir prieita išvada, kad būtinas bėginis transportas.

1974 m. generalinio plano techninio, ekonominio pagrindimo aiškinamajame rašte buvo konstatuota, kad geriausias susisiekimo problemos sprendimas yra metropolitenas arba elektrifikuotas geležinkelis.

1983 metais kompleksinėje Vilniaus transporto projektuojamoje schemoje vienas iš variantų buvo šalia gatvės transporto numatytos ir metropoliteno trasos.

Šioje schemoje buvo ir greitojo tramvajaus variantas, kurį bandė įdiegti tuometinės Čekoslovakijos sostinė Praha. Greitojo tramvajaus variantas buvo diegiamas Tbilisyje ir Jerevane, kurio trasos po perestroikos virto metropolitenais, nes tokio tramvajaus linijos buvo projektuojamos pagal metropoliteno standartus.

Iš sovietinių respublikų sostinių tik Vilnius ir Kišiniovas neturėjo bėginio transporto sistemų, todėl buvo aktyviai ieškoma galimybės Vilniuje tokią transporto sistemą sukurti.

1990 metais visa bėginio transporto sistemų kūrimo dokumentacija buvo perkelta į archyvą ir, 2000 metais padidėjus automobilizacijos lygiui, pradėta nagrinėti iš naujo. Savivaldybės administracija, vadovaujama A. Zuoko, 14 metų kūrė įvairias tramvajaus vizijas ir tam tikslui išleidusi apie 5 mln. litų, priėjo išvadą, kad svarstymus dėl tramvajaus projekto įgyvendinimo reikia atidėti iki 2030 metų.

Bėginio transporto sistemų įdiegimą Vilniuje nagrinėjo net tik valdžios struktūros, bet ir visuomenininkai, susibūrę į asociaciją „Metro sąjūdis“. Aktyviausi asociacijos nariai, padedant užsienio ambasadoms, aplankė kelioliką Vilniaus dydžio Europos miestų ir sukaupė nemažai informacijos, kaip įgyvendinami metropolitenų projektai, kokią naudą duoda visuomenei ir kaip ta patirtimi galėtų pasinaudoti Lietuvos miestams.

Pasirodo, jog prireikia ne mažiau 30 metų, kad miestų gyventojai ir juos atstovaujanti valdžia priimtų politinį sprendimą dėl tokių sistemų sukūrimo.

Jeigu laikysime, kad 1974 metai yra diskusijos metropoliteno tema Lietuvoje pradžia, reikštų, kad mūsų diskusija jau tęsiasi virš 40 metų. Metropolitenų sistemų sukūrime politinis apsisprendimas yra ilgiausiai trunkantis ir brangiausiai kainuojantis etapas. Po 40 metų diskusijų, 2014 metais LR Seimas priėmė metropoliteno koncesijos įstatymą, tačiau prezidentūra jame įžvelgė trūkumų ir šį įstatymą vetavo. Įstatymo rengėjai vetuotą teisės aktą patobulino ir pateikė Seimui svarstyti iš naujo.

Apie tai, kad politinis apsisprendimas artėja, galima spręsti iš to, kad Seimo narių, palaikančių metropoliteno idėją, skaičius išaugo nuo 72 iki 102. Seimo narys, kuris tapo Vilniaus meru, buvo Parlamentinės metro idėjos paramos grupės narys yra ir vienas iš naujo metropoliteno įgyvendinimo įstatymo teikėjų. Be to, tapęs meru, ne kartą viešai pareiškė, kad tokią sistemą Vilniaus mieste reikėtų planuoti.

Metro įstatymo projekte numatyta, kad mūsų didžiųjų miestų savivaldybės turėtų tik numatyti metro sistemas, o konkrečių projektų įgyvendinimu užsiimtų Vyriausybė, pasitelkdama tarptautines finansines ir privataus verslo struktūras.

Metro įstatymo projektas tobulinamas jau trejus metu. Dabar jį koreguoja Seimo valdybos sukurta darbo grupė, kurią sudaro Seimo, Vyriausybės, Savivaldybių asociacijos ir „Metro sąjūdžio“ atstovai.

Tikimasi, kad dar šiais metais Metro įgyvendinimo įstatymas bus priimtas ir pateiktas pasaulinėms verslo struktūroms.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasose įrengtose sekcijose galima kloti įvairias inžinerines komunikacijas (lietaus ir fekalijų kanalizaciją, ryšio ir elektros tinklus).

Draugai

Blog'ai