Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Apie piliečių asociaciją "Metro sąjūdis"

Piliečių asociacijos
"Metro sąjūdis" pirmininkas
Juozas Zykus

Metro sąjūdis – užgimė kaip pilietinė iniciatyva išspręsti didžiausią Lietuvos sostinės problemą – susisiekimo problemą. Šiuo metu piliečių asociacija „Metro sąjūdis“, vienija apie 6000 narių, remiančių metro diegimo Vilniaus mieste idėją.

Suburtas specialistų „Metro forumas“ kartu su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga atliko metropoliteno įdiegimo galimybių studiją, kurioje išnagrinėtos metropoliteno įdiegimo galimybės geologiniu, ekonominiu, paminklosaugos ir kitais aspektais. Atrinkta pirmoji 7 km atkarpa Pilaitė – Baltasis tiltas. „Metro forumo“ įkurtose darbo grupėse: statybos organizavimo, ekonomikos, finansų ir investicijų, tyrinėjimo ir projektavimo, teisinės bazės kūrimo, ryšių su visuomene dirba apie 50 specialistų, visuomenės veikėjų, mokslininkų.

„Metro forumo“ specialistai nuolat gilina žinias apie metropoliteno įdiegimo eigą kituose Europos miestuose. Todėl nuolat organizuoja išvykas į kitus Europos miestus. Mus priėmė ir apie metropoliteno įdiegimo ir eksploatacijos peripetijas informavo Maskvos, Minsko, Oslo, Atėnų, Madrido, Briuselio, Helsinkio, Prahos, Niurnbergo, Amsterdamo metropoliteno statytojai ir eksploatuotojai.

Užsienio metropoliteno specialistai pabrėžia, kad didžiausios problemos diegti metropoliteną yra psichologinės, todėl didelis dėmesys skiriamas visuomenės bei politikų švietimui, siekiant paneigti jau kelis dešimtmečius žmonių ir valdžios sąmonėje įsišaknijusius mitus:

  1. Metro galima statyti mieste, kur yra 1 mln. gyventojų, kai tuo tarpu daugiau kaip dvidešimtyje Europos miestų, mažesnių už Vilnių, metro sėkmingai veikia.

  2. Metro statyti galima tik biudžeto lėšomis, kai tuo tarpu kitose šalyse tokie projektai sėkmingai įgyvendinami taikant viešojo ir privataus finansavimo modelio taikymą (PPP).

VšĮ „Vilniaus Metro“, būdama Tarptautinės visuomeninio transporto asociacijos (UITP) nare, dalyvauja tarptautiniuose Metro kongresuose, kuriuose nagrinėjamos susisiekimo problemos.

2010 m. balandžio mėnesį VšĮ „Vilniaus metro“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe organizavo tarptautinę konferenciją Vilniuje „Naujų viešojo transporto rūšių diegimo Vilniuje perspektyvos ir galimybės“. Metro darbo grupės priimtose išvadose ir rekomendacijose atsispindi tai, kad susisiekimo sistemos konkurencingumą lemia greitis, komfortas, saugumas, ekonominis efektyvumas bei šios sistemos suderinamumas su kitomis susisiekimo sistemomis, o ne jos įrengimo kaina. Tokią sistemą galima įrengti tik kitoje erdvėje nei jau egzistuojančios susisiekimo sistemos.

2010 m. gruodžio mėn. „Ateities miesto“ organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Metro sąjūdžio“ pirmininkas Virginijus Daukas skaitė pranešimą „Metropolitenas Vilniuje – pagrindinė XXI amžiaus Lietuvos viešojo transporto inovacija“. 2011 m. sausio 18 d. Europos statybų technologijų platformos (toliau ECTP) organizuotoje konferencijoje Paryžiuje šalia tokių šalių kaip Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Norvegija, Airija ir daugelis kitų, Lietuvai atstovavo du „Vilniaus metro“ iniciatyvinės grupės nariai, kurie dirbo „Miesto mobilumo ir ekologiškos infrastruktūros“ darbo grupėje. Šioje konferencijoje priimti siūlymai ir galutinai suformuotas įstatymų pataisų komplektas bus pateikti Europos komisijai. 2011 m. gegužės mėnesį planuojama Vilniuje surengti tarptautinę konferenciją tema „Mažesnių miestų metropolitenai: jų atsiradimo priežastys ir teikiama nauda“. „Vilniaus metro“ informacijos sklaida vykdoma per įvairias žiniasklaidos priemones bei svetainę www.vilniausmetro.lt.

Jau tradicija tapo kasmet organizuojamas Vilniaus metro entuziastų solidarumo maratonas pirma planuojama metro trasos atkarpa Spaudos rūmai – Baltasis tiltas.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasose įrengtose sekcijose galima kloti įvairias inžinerines komunikacijas (lietaus ir fekalijų kanalizaciją, ryšio ir elektros tinklus).

Draugai

Blog'ai