Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Sociologinė apklausa

VILNIAUS TRANSPORTAS
Reprezentatyvi Vilniaus gyventojų apklausa
2007 m. sausio 5 – 14 d, N = 501


TURINYS1. Tyrimo metodika.
2. Tyrimo rezultatai.
2.1. Kokia transporto rūšimi dažniausiai keliaujate mieste?
2.2. Kuriomis viešojo transporto rūšimis jums teko bent kartą gyvenime važiuoti?
2.3. Kurios priemonės, Jūsų nuomone, padėtų išspręsti transporto spūstis Vilniuje?
2.4. Kokios transporto rūšies diegimui Vilniuje pritartumėte, žinodami šią informaciją?
2.5. Kurią naują transporto rūšį siūlytumėte diegti, žvelgdamas į Vilnių iš ilgalaikės, tarkime, 30 metų perspektyvos?


1. Tyrimo metodika

Tyrimo laikas: 2007 m. sausio 5 – 14 d.
Respondentų skaičius: N = 501.
Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Vilniaus miesto gyventojai.
Apklausos būdas: interviu respondento namuose.
Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka. Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas.
Apklausa vyko: 21-oje Vilniaus miesto seniūnijoje
Statistinių paklaidų, esant skirtingiems rezultatams, dydžiai:


2. Tyrimo rezultatai

2.1. Kokia transporto rūšimi dažniausiai keliaujate mieste?

 1. Autobusu
 2. Troleibusu
 3. Taksi
 4. Maršrutiniu taksi
 5. Nuosavu automobiliu
 6. Draugo/pažįstamo automobiliu
 7. Pėsčiomis
 8. Dviračiu
 9. Motociklu
 10. Kita


2.2. Kuriomis viešojo transporto rūšimis jums teko bent kartą gyvenime važiuoti?

2.2.1. Tramvajus

 1. Teko
 2. Neteko2.2.2. Metro

 1. Teko
 2. Neteko

2.3. Kurios priemonės, Jūsų nuomone, padėtų išspręsti transporto spūstis Vilniuje?


 1. Tramvajus.
 2. Metro.
 3. Greituminių autobusų linijų įdiegimas.
 4. Viešajam transportui rezervuotos eismo juostos.
 5. Esamo viešojo transporto eismo ir eismo sąlygų gerinimas.
 6. Naujų kelių, tiltų, viadukų statyba.
 7. Privataus transporto įvažiavimo į senamiestį ir centrą apribojimas.
 8. Automatizuotos transporto valdymo sistemos įdiegimas.
 9. Susisiekimo dviračiais skatinimas ir dviračių takų išplėtojimas.
 10. Skirtingo darbo laiko pradžios įstaigose ir įmonėse įvedimas.
 11. Reversinių kelių juostų (t.y. juostų, kuriomis rytinio ir vakarinio piko valandomis transportas juda skirtingomis kryptimis) įvedimas.
 12. Kita
(Kadangi buvo galimi trys atsakymai, atsakymų suma viršija 100%.)


Metro statyba gali kainuoti apie 30 proc. brangiau, nei tramvajaus, o tramvajaus eksploatacija daugeliu atvejų yra brangesnė nei metro (naujausios Paryžiaus tramvajaus linijos eksploatacija yra dvigubai brangesnė negu naujausios metro linijos).


2.4. Kokios transporto rūšies diegimui Vilniuje pritartumėte, žinodami šią informaciją?

 1. Tramvajaus
 2. Metro
 3. Nei vienai iš jų

2.5. Kurią naują transporto rūšį siūlytumėte diegti, žvelgdamas į Vilnių iš ilgalaikės, tarkime, 30 metų perspektyvos? 1. Tramvajų
 2. Metro
 3. Nei vieno iš jų


Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro konstrukcijų eksploatacijos laikas ilgesnis, nes aplinka neardo konstrukcijų, atmosferos poveikis yra minimalus.

Draugai

Blog'ai