Reply to comment

Laimutis GENYS ("Laikinoji sostinė")

Šešios kūrybinės grupės plenero metu kūrė požeminių automobilių stovėjimo aikštelių miesto centre schemas.

Automobilių srautams užplūdus miesto centrą, Kaunui iškilo stovėjimo vietų problema. Dauguma architektų ir miesto plėtros specialistų siūlo įrengti daug talpių požeminių stovėjimo aikštelių ties Laivės alėja.

Be to, pasiūlyta išrausti tunelius: po Vytauto prospektu; po Miesto sodu, sujungiant Kęstučio ir Donelaičio gatves; po Žaliakalniu, sujungiant A.Mickevičiaus ir P.Kalpoko gatves. Taigi, jau ir Kaune prieita išvados išlaisvinti ir plėsti miestą, įrengiant antro lygio eismą požemyje.

Visą reportažą galite rasti 2008 kovo 26 „Laikinojoje sostinėje“.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sekite mus "Facebook"