Reply to comment

Vilniaus savivaldybė                                                                              2011-08-31 Nr. 52
Vicemerui R. Adomavičiui


DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO VYSTYMO IKI 2040 METŲ KONCEPCIJOS

„Metro sąjūdžio“ specialistų grupė, analizuodama Ūkio subjektų grupės pateiktą „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijos“ ataskaitą, suabejojo pateiktų rodiklių pagrįstumu. Socio-ekonominėje dalyje pateiktos tik išvados, kuriose nėra duomenų, pagal kuriuos jos buvo padarytos, analitinėje medžiagos dalyje skaičiai pateikti nenurodant matavimo vienetų.

Kai kurios išvados prieštarauja pateiktiems duomenims, pvz. autobusų ir tramvajų duomenys (poveikis aplinkai, greitis, pajėgumas, punktualumas ir t.t.) yra žymiai prastesni nei metropoliteno. Tą patvirtina ir pačių rengėjų, nagrinėjant ataskaitoje galimus variantus, geriausiu pripažintas metropolitenas ( 6 variantas ). Tačiau, nežiūrint to, pastarieji siūlo diegti autobusų ir tramvajų sistemą ( kurios įrengimo išlaidos, įvertinus komunikacijų iškėlimą, tampa analogiškos metropolitenui ).

Ūkio subjektų grupės rengėjai, nagrinėdami požeminės transporto priemonės įdiegimą, teigia, kad metropolitenas yra ekonomiškai nepagrįstas. Tokias išvadas rengėjai padarė apsiriboję siaurais kriterijais ir nenagrinėję metropolitenų eksploatacijos ir ekonominio efektyvumo, užsienio šalių patirties, finansavimo galimybių.

„Metro sąjūdžio“ specialistai ir plačioji visuomenė reikalauja pagrįsti, kodėl net mažesni nei Vilniaus Europos provincijos miestai vysto metropolitenus ir jais didžiuojasi, o Vilniaus gyventojams siūloma tai, ko dauguma Europos miestų atsisako. Kas ir kokius duomenis pateikė ekonominiams viešojo transporto sistemų skaičiavimams? Kas tuos skaičiavimus atliko? Kokia metodika vadovavosi ir kodėl šie skaičiai leidžia daryti vienareikšmiškas išvadas, kurios prieštarauja kitų Europos miestų politikai?

Todėl prašome „Metro sąjūdžio“ aktyvui pateikti pradinius duomenis ir jų pagrindu Prancūzijos kompanijos SYSTRA gautus rezultatus, kuriais remiantis buvo padarytos išvados.

Mes taip pat manome ir sieksime, kad vilniečiams labai aktualaus klausimo - viešojo transporto sistemos iki 2040 išvystymo koncepcija būtų įvertinta nepriklausomų ekspertų.


Pagarbiai,Valdybos pirmininkas                                                                               Juozas Zykus

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sekite mus "Facebook"