Reply to comment

2013 m. birželio 12 d. „Metro sąjūdžio iniciatyva įvyko BNS spaudos konferencija tema „Metropoliteno estafetė perduodama Seimui“.

Konferencijoje pranešimus skaitė:

Vytautas Rubavičius, filosofas.
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
Juozas Zykus, „Metro sąjūdžio” valdybos pirmininkas.
Kęstutis Masiulis, LR Seimo narys.
Vidas Urbonavičius, Tarybos narys.

Gyventojų apklausų duomenimis, didžiausia Lietuvos sostinės problema eilę metų išlieka susisiekimas. Gatvių spūstys ir išlaidos autotransportui daro milijardinius nuostolius Lietuvos ūkiui.

Visuomeninis transportas nepopuliarus dėl mažo greičio, nepunktualumo bei prastų kelionės sąlygų, o diskusijos dėl naujų visuomeninio transporto sistemų įdiegimo Vilniaus mieste tęsiasi jau 34 metus. Daugiau nei šeši tūkstančiai Lietuvos piliečių susivienijo į asociaciją "Metro sąjūdis" ir jau dešimtmetis kaip vykdo aktyvią veiklą, siekdami kardinaliai išspręsti Vilniaus miesto susisiekimo problemas. Jos atstovai dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir tokias konferencijas organizuoja Vilniuje. Įkurta viešoji įmonė "Vilniaus metro" yra tarptautinės viešojo transporto asociacijos (UITP) narė ir aktyviai dalyvauja šios organizacijos darbe. Metro idėjos realizavimo klausimas daugelį kartų buvo svarstomas Vilniaus seniūnijose, miesto savivaldybėje bei ministerijose. Pagal vykdytas apklausas 60 procentų vilniečių pirmenybę teikia metropoliteno sistemos įdiegimui.

„Metro projektas sustiprina Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką”, teigia filosofas, dr. Vytautas Rubavičius. Šis projektas pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu. Miesto dvasiai sustiprinti reikalingi drąsūs, įprastinį lietuvių urbanistinį mąstymą peržengiantys ir visuomenės vaizduotę įžiebiantys projektai, kurie padėtų miestui ir miestiečiams pasijusti gyvenantiems XXI amžiuje, todėl miestą valdantys politikai privalo ryžtis drąsiems urbanistiniams sprendimams“. (Filosofas, dr. Vytautas Rubavičius)

Šiuo metu diskusija iš visuomeninio lygmens persikėlė į politinį ir šio svarbaus sostinei projekto likimas perduodamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės rankas.

Siekiant paremti Vilniaus metro idėją, 2011 metais buvo įsteigta Seimo parlamentinė metro idėjos paramos grupė. Tuomet prie grupės prisijungė 72 parlamentarai, atstovaujantys visas Seimo frakcijas. Po 2012 metais, vykusių Seimo rinkimų, grupę papildė nauji Seimo nariai. Grupė Seimo narių parengė Metropoliteno koncesijos įstatymą.

Svarbiausias Metropoliteno koncesijos įstatymo tikslas yra paskirstyti metropoliteno projekto įgyvendinimo funkcijas tarp Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, strateginio investuotojo ir metropoliteno projektą įgyvendinančios bendrovės. Priėmus Metropoliteno įstatymą, bus atvertas kelias kelių milijardų litų dydžio užsienio investicijoms, sukurtos naujos darbo vietos, pagerinta gyvenimo kokybė, sumažės oro tarša bei triukšmas.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sekite mus "Facebook"