Reply to comment

Į Pilaitę niekas niekada nedarys požeminės trasos, kai aplink yra laukai. Tik centre, kur daug sankryžų ir pastatų apsimoka kišti po žeme. O toliau nuo centro Vilniuje pakankamai miškų ir laukų. Tad gan idiotiška kai dabar siūloma tramvajų daryti gatvėmis, kai aplinkui tušti žali plotai.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sekite mus "Facebook"