Teisines užkardas valstybės ir privataus sektoriaus bendrame kelyje būtina pašalinti nedelsiant

Kuo toliau tuo labiau valstybės viešajame sektoriuje trūksta pinigų investiciniams projektams įgyvendinti, tą rodo ir Valstybės investicijų programos (VIP) finansavimas – kasmet ją formuojant projektų pateikiama 10 kartų daugiau nei yra lėšų. Problemos gilėja, o Vyriausybė nesiima priemonių joms spręsti, nors pinigų valstybėje yra.

Lėšų turi privatus sektorius, kuris sutinka dalyvauti plėtojant šalies infrastruktūrą, statant socialinės paskirties, sveikatos apsaugos, vandentvarkos, transporto, švietimo objektus, prisidėti kuriant valstybės ir jos piliečių gerovę. Tačiau viešojo ir privataus sektoriaus partnerystei (VPSP) reglamentuoti, jos eigai koordinuoti, metodinei pagalbai teikti būtina suteikti įgaliojimus specialiai tais klausimais užsiimsiančiai institucijai.

Tačiau tokios institucijos iki šiol nėra, nors Seimo Audito komitetas, o vėliau ir jo iniciatyva priimtas Seimo nutarimas įgaliojo Vyriausybę tą padaryti. Nesutvarkytas ir teisinis VPSP reglamentavimas, nėra atlikta studija, kaip valstybei geriau – dešimtmečiams nukelti svarbių investicinių projektų įgyvendinimą ar, tenkinant viešąjį poreikį, sudaryti teisines sąlygas pritraukti privačias lėšas ir užtikrinti ilgalaikį patikimą projektų finansavimą.

Privačių ir valstybės institucijų bendrų ilgalaikių projektų vykdymas susijęs su abipusiais įsipareigojimais ir atsakomybe, kurias turi apibrėžti VPSP programa, kiti teisės aktai, tačiau Seimo ir Audito komiteto įpareigojimų Vyriausybė nepaiso ir programos nerengia. O be jos, be specialios institucijos jokių poslinkių šioje partnerystėje tikėtis neverta.

Rodės, kad 2006 m. Lietuvoje priimtas nors ir netobulas Koncesijų įstatymas išjudins viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, bet ir šis įstatymas be minėtos institucijos ir VPSP programos negali veikti visu pajėgumu.

Seimo Audito komiteto siūlymu, Valstybės kontrolė šiemet sausį pateikė audito išvadas dėl VPSP, kuriose - daugybė žodžių su priešdėliu „ne": nepadaryta, nereglamentuota, nedetalizuota, nėra paskirta, neidentifikuota, neįvertinta, nereikalaujama, nevykdoma, netenkina ir t.t., ir t.t. Ir ši auditorių pyla yra pagrįsta.

Kol Lietuvos vykdomoji valdžia į VPSP žiūri atsainiai ir ignoruoja Seimo nutarimus, Lietuvos VPSP statistika rodo nulį.

Tuo pat metu Jungtinė Karalystė vis papildo savąją, pridėdama vis naujus skaičius prie VPSP būdu įgyvendintų 34 ligoninių ir 119 kitų sveikatos apsaugos projektų, prie 239 naujai pastatytų mokyklų, 23 transporto projektų, 34 gaisrinių ir policijos nuovadų, 13 naujų kalėjimų ir perauklėjimo įstaigų ir t.t.

O Lietuvos 2009 VIP ir vėl bus rengiama pagal seną kurpalį – atimant vis mažėjančias lėšas iš valstybei reikalingų projektų ir nukreipiant į, Vyriausybės požiūriu, dar reikalingesnius, nors tokia problema išsektų, jeigu VIP būtų leista dalyvauti privačioms lėšoms.

Būsimasis naujos sudėties Lietuvos Seimas, tikiuosi, ras svertų priversti naująją Vyriausybę sutvarkyti apleistą VPSP dirvą, kad ir mes pradėtume skaičiuoti geros praktikos pavyzdžius.

Artūras Skardžius
Seimo Audito komiteto pirmininkas

Sekite mus "Facebook"