"Metro sąjūdžio" kreipimasis į Vilniaus miesto apskrities administracijos viršininką

Vilniaus Apskrities administracijos Viršininkui
Jonui Vasiliauskui

DĖL SUSISIEKIMO GERINIMO VILNIAUS MIESTE IR JO ĮTAKOS ZONOSE

Rašte prašoma Apskrities administraciją prisijungti prie šio svarbaus klausimo sprendimo ir organizuoti konkursą Vilniaus miesto ir jo įtakos zonų susisiekimo koncepcijai paruošti. Konkurso rezultatai būtų pagrindas integruotam Vilniaus miesto Spacialiajam susisiekimo planui sudaryti.


Kreipimasis į apskrities administraciją. (RAŠTAS)

Sekite mus "Facebook"