Tramvajaus ir metro pagrindiniai skirtumai
  1. Specialusis planas (tramvajus) sprendžia Vilniaus VT vystymosi klausimus iki 2015 metų tramvajaus pagalba. Studijos (Metro) autoriai sprendžia viso transporto eismo klausimus esamom priemonėm per 4 metus ir numato VT vystymosi perspektyvą iki 2035 metų.
  2. Specialusis planas (tramvajus) orientuotas į MAKSIMALIAI IŠNAUDOTĄ VIUOMENINĮ TRANSPORTĄ. Studijos (Metro) autoriai orientuojasi į MAKSIMALŲ KELEIVIŲ LAIKO TAUPYMĄ.
  3. Specialusis planas (tramvajus) sudarytojai siūlo modernizuoti GATVĖS transporto sistemą įvedant tramvajų. Studijos (Metro) autoriai siūlo pradėti kurti ne gatvės, o METROPOLITENO transporto sistemą.

Sekite mus "Facebook"