Pirmoji VPP projektų mugė sulaukė dėmesio

Š.m. lapkričio 12 d. LNTPA iniciatyva įvyko pirmoji Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPP) projektų mugė Lietuvoje, kurią organizavo asociacijos VPP darbo grupė, aktyviai dirbanti viešojo ir privataus sektorių partnerystės srityje. Pasak darbo grupės pirmininko Juozo Zykaus, mugės tikslas buvo pristatyti konkrečius projektus, skirtus viešajam sektoriui, siekiant spartesnio jų įgyvendinimo. Taip pat vienas iš renginio tikslų - paskatinti VPP tinklo narius jungtis į iniciatyvinius klasterius pristatomų projektų įgyvendinimui.

Į mugę buvo kviečiami nekilnojamojo turto vystytojai, investuotojai, finansų konsultantai, statybininkai ir galimi rangovai, projektuotojai, architektai bei kiti suinteresuoti atstovai. Susitikimo dalyvius pasveikinęs LNTPA VPP grupės vadovas p. Juozas Zykus pažymėjo, kad šis susitikimas yra pirmoji iniciatyva, siekiant sutelkti visus partnerystės procesu suinteresuotus verslo atstovus, suburti savotišką intelektualų organizacijų ir jas atstovaujančių asmenų tinklą. Susitikime pristatyta asociacijos darbo grupės veikla, keliami uždaviniai bei pateikti įvertinimui potencialūs VPP projektai.

Susirinkusieji dalijosi savo patirtimi apie jau įvykusius VPP projektų įgyvendinimo konkursus, taip pat koncesijas, jų nesėkmių priežastis bei teikė pasiūlymus dėl geresnio šio proceso teisinio reglamentavimo. Susitikimo dalyviai pasidžiaugė, kad šiuo metu LR Vyriausybė rengiasi įgyvendinti šešis pilotinius projektus, kuriuos pateikė Lietuvos savivaldybės bei atskiros ministerijos.

Tačiau atkreiptas dėmesys į tai, kad turėtų būti sudarytos galimybės ir privačiam sektoriui siūlyti savo parengtus viešųjų objektų projektus, o atlikus jų poreikio bei tinkamumo visuomenei vertinimą, kuo greičiau skelbti jų įgyvendinimo konkursus. Specialistų teigimu, siūlomų projektų patrauklumas yra tame, kad daugumos jų įgyvendinimui nėra prašoma lėšų iš valstybės biudžeto.

„Privatus sektorius yra pasirengęs pasiūlyti VPP projektų  finansavimo schemas, kurios užtikrintų projektų atsiperkamumą iš privataus sektoriaus dalyvių, objekto naudotojų bei atskirais atvejais galimai iš ES fondų" - konstatavo LNTPA VPP darbo grupės vadovas Juozas Zykus.

LNTPA info.

Sekite mus "Facebook"