Darnios plėtros akademijos konferencijoje-intelektualų pastabos aplinkos ministrui

Darnios plėtros akademija penktadienį (2009-12-11) Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilniuje) organizavo konferenciją „Partnerystė - bendra mūsų ateitis". Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos (LNTPA) iniciatyva surengtos DPA konferencijos pagrindiniais akcentais tapo šiemet vykusio III-ojo Lietuvos urbanistinio forumo rezoliucijos pasirašymas, LNTPA prezidento Roberto Dargio, Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus ir DnB NORD banko vyriausio analitiko prof.habil.dr. Rimanto Rudzkio pasisakymai. Aplinkos ministras susilaukė kalbėjusių intelektualų priekaištų dėl neadekvačios aplinkosaugos politikos.

R.Dargis savo kalboje "Partnerystės vizija- griaukime tylos bokštus" pabrėžė, kad netoleriagiška yra formuoti išlaikytinių visuomenę, kuomet darbingi žmonės pratinami gyventi iš valdžios socialinių išmokų, vietoj to, kad sudaryti galimybes užsidirbti . III-ojo Lietuvos urbanistinio forumo Rezoliuciją pasirašė ministras G. Kazlauskas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Robertas Dargis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Romualdas Ginevičius, Kauno technologijos universiteto rektorius Raimundas Šiaučiūnas, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Gintautas Blažiūnas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininkas Algirdas Vapšys bei Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Mulevičius.

Iškart po pasirašymo kalbėjęs ministras G. Kazlauskas pasidžiaugė, jog Urbanistinis forumas, kurį jau trejus metus rengia Aplinkos ministerija, išaugo ir įgyja vis didesnį svorį. Jis priminė, jog Aplinkos ministerija parengė ir Vyriausybei jau pateikė naujo Teritorijų planavimo įstatymo koncepcijos projektą. Ministerijos tikslas - iki Seimo pavasario sesijos pateikti parengtą paties įstatymo projektą. "Įsigaliojus šiam įstatymui bus optimizuotas teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesas. Bus sudarytos palankesnės sąlygos darniai plėtrai, sumažės lėšų ir laiko poreikis teritorijų planavimo dokumentams rengti. Įteisinus vieno langelio principą ir supaprastinus biurokratines procedūras, sumažės sąlygos korupcijai", - tvirtino G. Kazlauskas.

Be to, pasak ministro, bus sukurta aiški, hierarchizuota teritorijų planavimo dokumentų sistema. Ji paskatins investicijas, užkirs kelią neteisėtoms statyboms, atskirų teritorijų planavimo dokumentų skirtingam aiškinimui ir taikymui. Planavimą, pagrįstą procedūrų vykdymu, pakeis aplinkos ir gyvenimo kokybę užtikrinantis planavimas. Bus atsisakyta perteklinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dubliavimo. Kauno VDU profesorius E.Aleksandravičius savo kalboje "Istorinė galimybė įveikti sunkumus" svarstė, kad didžiausia problema siekiant ūkio atgaivinimo yra ne tiek finansinė krizė, kiek įsigalėjusi valdininkijos viršenybė ir savitikslis noras demonstruoti savo galią . Profesorius savo įdomioje kalboje akcentavo padorumo bei etinių vertybių visuomenės santykiuose svarbą, išsakė priekaištą aplinkos ministrui dėl aplinkosauginių draudimų pasekoje "karklais užželiančių žemių".

Prof.habil.dr. R.Rudzkis kalboje "Aiški kryptis ir kasdienis darbas" kalbėjo apie šalies ekonomnikos perspektyvas, apgailestaudamas dėl nekompetetingo valdymo galimų ilgalaikių pasekmių. Jis pateikė pavyzdžių, kuomet jo nuomone neapgalvota naujų aplinkosauginių draudimų politika tiesiogai prisideda prie ūkio krizės gilėjimo. Pasak žinomo analitiko, jam yra nesuprantami ministerijos įvesti draudimai statytis šalia vandens telkinių, kuomet prieš metus draudžiantis statybas atstumas iki vandens telkinio buvo padvigubintas ir dabar siekia apie 100 m. Pranešėjo nuomone, toks statybų reguliavimas, išstumiant žmones iš patrauklesnių vietų, tikrai neprisideda prie ūkinės veiklos skatinimo, žmonių aprūpinimo darbu.

Sekite mus "Facebook"