“Metro sąjūdis” inicijavo visuomeninių organizacijų dalyvavimą svarstant naująjį Vilniaus viešojo transporto specialųjį planą

Piliečių asociacijos „Metro sąjūdis” iniciatyva įvykusiame Vilniaus miesto savivaldybės vadovų ir asociacijos aktyvo susitikime buvo sutarta, kad į naujų viešojo transporto rūšių sostinėje planavimo procesą bei viešą rengiamos koncepcijos ir specialiojo plano svarstymą būtų įtraukti įvairių asociacijų nariai, mokslininkai, politikai, specialistai bei visuomenės veikėjai.

Pasak „Metro sąjūdžio” valdybos pirmininko Juozo Zykaus, šalies visuomenės veikėjai, akademinė bendruomenė ir profesinės organizacijos yra pasiruošusios aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstyme. „Sieksime nutraukti įsigalėjusią praktiką, kai tokių planų pristatymas visuomenei vykdavo formaliai, apsiribojant siaura, suinteresuotų žmonių grupele, – teigia J. Zykus. – Vakarų Europos šalyse, priimant tokio lygio sprendimus, visuomenės nuomonė yra lemiantis veiksnys. Tokio proceso efektyvumą gali užtikrinti tik viešumas ir informacijos sklaida“.
Šiuo metu „Metro sąjūdžio” valdyba aprobavo ir pateikė kriterijus, kuriuos būtina įvertinti planuojant Vilniaus miesto viešojo transporto plėtojimą iki 2040 m., ir prašo savivaldybės administracijos, kaip planavimo organizatorės, juos įteikti ūkio subjektų grupei, rengiančiai specialųjį planą. ir su ja apsvarstyti. Rengėjams buvo pasiūlyta papildomai įvertinti ir Europos Komisijos Baltosios knygos „Transportas 2050“ strategines nuostatas. Taip pat „Metro sąjūdžio” valdyba prašo savivaldybės informuoti apie rengiamo specialiojo plano ir jo koncepcinės dalies viešo svarstymo procedūrų vietą bei laiką.

Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Romo Adomavičiaus teigimu, bus sudarytos visos sąlygos, kad visuomenė galėtų dalyvauti viešajame specialiojo plano svarstyme: jo rengimo eiga bus aptariama savivaldybėje įsteigtoje Vilniaus transporto sistemos plėtros darbo grupėje, susidedančioje iš savivaldybės darbuotojų, VGTU mokslininkų, visuomeninių organizacijų bei „Metro sąjūdžio“ aktyvo atstovų. Specialiojo plano parengimo sutarties vykdymo kontrolei ir priežiūrai bei santykiams su visuomene koordinuoti savivaldybės administracijos direktorius sukūrė projekto valdymo grupę, kurios pirmininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Romas Adomavičius.

Sekite mus "Facebook"