Informacija apie „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. 1 -705 „Dėl naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimo".

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt . Organizatorius - administracijos direktorius Valdas Klimantavičius, tel. (8 5) 211 2610, el. p. valdas.klimantavičius@vilnius.lt . Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus kontrolės poskyrio vyr. specialistas Kastytis Lubys, tel. (8 5) 211 2115, el. p. kastytis.lubys@vilnius.lt .

SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAI: ūkio subjektų grupė, atstovaujama Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo instituto, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Kontaktiniai asmenys - prof. dr. Marija Burinskienė,tel. (8 5) 2744720, el. p. marija.burinskiene@vqtu.lt . Interneto tinklalapio adresas: http://www.tpi.vgtu.lt (jungtinės veiklos partneriai: SĮ„Vilniaus planas", UAB„Urbanistika", UAB "ASL", SYSTRA SA,).

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, jog yra atliktas„Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano" strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, t.y. parengti specialiojo plano koncepciniai sprendiniai, aprašytos alternatyvos ir parengta SPAV ataskaita. Su parengtais specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita visuomenė gali susipažinti nuo rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.vilnius.lt . Taip pat planuojamas SPAV viešas susirinkimas, kuris vyks š.m. spalio 20 d. 10 vai. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje. Viešo susirinkimo metu visuomenė bus supažindinta su SPAV ataskaita ir specialiojo plano koncepciniais sprendiniais.

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti iki viešo SPAV susirinkimo ir jo metu, t.y. iki spalio 20 d. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus kontrolės poskyrio vyr. specialistui Kastyčiui Lubiui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Sekite mus "Facebook"