“Metro sąjūdžio” aktyvo specialistai pasiryžę visuomeniniais pagrindais parengti miesto viešojo transporto specialųjį planą

Ūkio subjektų grupei pristačius Naujų transporto rūšių diegimo specialiojo plano viziją, “Metro sąjūdžio” aktyvas atkreipė dėmesį į tai, kad specialiojo plano ruošėjai bando supaprastinti savo darbą, parengdami tik tramvajaus įdiegimo planą, nors ši sistema jau buvo išnagrinėta 2003 metais.

Nors Vilniaus miesto tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-306 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „NAUJŲ TRANSPORTO RŪŠIŲ DIEGIMO VILNIAUS MIESTE SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS“ KONCEPTUALIAJAI DALIAI nustatyta, kad būtų planuojama efektyvesnė ir reguliuojama atskirų perspektyvinių daugiafunkcinių urbanistinių linijinių darinių plėtra, taip užtikrinant efektyvų ir prasmingą didelio pajėgumo viešojo transporto rūšies - metropoliteno įdiegimą ir eksploatavimą ir šis planas būtų įtrauktas į miesto Bendrojo plano sprendinius, Ūkio subjektų grupė šio nutarimo neketina vykdyti.

“Metro sąjūdžio” aktyvo specialistai nutarė visuomeniniais pagrindais parengti miesto viešojo transporto specialųjį planą taip, kaip jį numatė miesto taryba, svarstydama šio plano koncepciją. Norėdami pasitikrinti miesto tarybos komitetų pasiryžimą siekti savo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-306 vykdymo, visuomenininkai apsilankė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose ir gavo patikinimą, kad jie sieks savo sprendimo įgyvendinimo. Ypač aktyvūs buvo tie komitetų nariai, kurie susibūrė Vilniaus miesto tarybos neformalią grupę miesto susisiekimo problemai spręsti ir įsipareigojo domėtis miesto susisiekimo problemomis.

Sekite mus "Facebook"