Tinkamiausias metropolitenas

Pastasruoju metu rengiamas „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas“ – darbas, kurio rezultatas atsispindės ilgą laiką, nes jo sprendinių pagrindu bus rengiamas (tikslinamas) Vilniaus miesto bendrasis planas (BP), įsigaliosiantis nuo 2015 metų. Tai reiškia, kad tuoj pat turi būti pradėtas rengti ir BP, o kas bus numatyta specialiajame plane, tas bus perkelta į BP.

Akivaizdus, specialiojo plano rengėjų, vienos transporto rūšies (tramvajaus) propogavimas ir Vilniaus miesto tarybos sprendimo (2011.11.23. NR. 1-306) ignoravimas atima galimybę Vilniaus miestui ateityje turėti pačią racionaliausią viešojo transporto rūšį, nes nepaliekama galimybė rinktis iš kelių siūlymų.

Baigiamo rengti „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ tikslas pakelti viešojo transporto (VT) populiarumą ir sumažinti privataus transporto populiarumą Vilniuje. To pasekoje būtų pasiekta ekonominės, socialinės ir kitų įmanomų naudų Vilniaus miestui ir visai Lietuvai. Taigi, specialiojo plano tikslas – sukurti gerovę dviems subjektams, tai: vartotojams ir mokesčių mokėtojams.

Mokesčių mokėtojui ne tiek svarbu kiek kainuos vienos ar kitos transporto rūšies statyba; kiek svarbu, kas ir už kieno pinigus ją statys ir eksploatuos.
Kita, šalis - vartotojai. Jiems rūpės paslaugos kokybė ir kaina. Važiuojant VT keleiviui nerūpės, kiek kainavo jo statyba. Rūpės bilieto kaina ir per kiek laiko nuveš iš taško A į tašką B.

„Metro sąjūdžio“ žiniomis Metropolitenas yra pakankamo dydžio projektas, dėl kurio būtų galima kalbėti apie statybą ir eksploataciją už investitorių pinigus su pačiomis minimaliausiomis VS rizikomis. Vertinant metropoliteno eksploatacijos kaštus, tai puiki alternatyva Viešajam sektoriui renkantis. Bereikia palikti galimybę Vilniaus miestui rinktis, o vystytojams siūlyti.


Piliečių asociacija „Metro sąjūdis“                           Audrius Čepulis

Sekite mus "Facebook"