Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Kraupi tragedija: vaikai žuvo ant bėgių

Geležinkelio bėgiai Kauno priemiestyje Rokuose paženklinti dviejų berniukų mirtimi. Juos partrenkė keleivinis traukinys.


Žuvusiųjų iškart nepasigedo

Nelaimė įvyko trečiadienį 16.30 vai. Rokų gyvenvietėje, tarps-totėje Kaunas-Jiesia, 43-iajame kilometre. Keleivinis traukinys Šeštokai-Vilnius kliudė ir mirtinai sužalojo du berniukus.

Pareigūnai apklausė apylinkių gyventojus, tačiau niekas iki vakar ryto mažamečių nepasigedo. Žuvusių vaikų tapatybė buvo nustatyta tik vakar. Tai - dvylikametis Garliavos gyventojas D.T. ir vienuolikametis P.M. iš Alšėnų seniūnijos.

Kauno rajono policija bergždžiai ieškojo trečio berniuko. Traukinio mašinistas matė, kaip dar vienas vaikas spėjo pasprukti nuo bėgių. „Būtų gerai pasikalbėti su tuo trečiuoju vaiku, kad tiksliau galėtume nustatyti nelaimės aplinkybes", - sakė Kauno rajono policijos komisariato viršininkas Romas Oželis.

Pasak viršininko, nelaimė įvyko, kai per šalia Rokų gyvenvietės einančius geležinkelio bėgius prasilenkė du traukimai, - vienas krovininis, kitas keleivinis. Spėjama, kad vaikai greičiausiai neišgirdo atvažiuojančio keleivinio traukinio. „Mašinistas signalizavo pamatęs vaikus, tačiau traukinys taip greitai nesustoja", - aiškino R.Oželis.


Kasdienis kelias

Abipus geležinkelio bėgių gyvena žmonės. Vienoje pusėje yra Rokų gyvenvietė, kitoje - sodų bendrija. Ties vieta, kur įvyko kraupi nelaimė, net išmintas takelis, per griovį pastatytas tiltelis.

„Čia nuolat vaikšto vaikai. Ir ne tik vaikai", - pasakojo arčiausiai nelaimės vietos gyvenanti Aldona Petruševičienė.

Moteris trečiadienio pavakarę sėdėjo senos eglės pavėsyje ir skaitė knygą. Vaikų klegesys ar dar koks nors triukšmas jos dėmesio nepatraukė. „Nustebau išgirdusi traukinio signalą. Pagalvojau, kad čia gal taip juokauja prasilenkdami", - prisiminė moteris.

Netrukus ji pamatė atbėgantį vyrą. Po kelių minučių atskubėjo dar vienas žmogus. „Jie pasilenkę kažko ieškojo ant bėgių", -palingavo galvą senolė. Pamačiusi policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobilį moteris suprato, kad įvyko tragedija.

„Arčiau priėjau tik tada, kai susirinko daugiau žmonių. Girdėjau kalbant, kad gręičiausiai vaikai yra nevietiniai. Nepažino niekas tų vaikučių", - pasakojo A.Petrusevičienė.


Gyvenimas prie bėgių

„Aš nėjau artyn. Iš karto supratau, kas įvyko", - pasakojo vienoje iš geležinkelio pervažų dirbanti moteris. Jos gyvenamasis namas stovi vos kelių metrų atstumu nuo geležinkelio. Iš kiemo matyti ir įvykusios tragedijos vieta.

Čia, prie pat bėgių, užaugo ir du moters vaikai. „Visi klausia: kaip: tu tuos vaikus užauginai? Tvoros visur buvo su spynomis", - kasdienybę augant vaikams prisiminė moteris. Kai vaikai ūgtelėjo, moteris juos išleisdavo ir tolėliau. „Visada kartojau: tik išgirstate atvažiuojantį traukinį ir bėgte namo. Tai tik į kuprą susimesdavo ir lekia", - šypsojosi gyvenimo toliau nuo bėgių neįsivaizduojanti moteris.

Remdamasi savo darbo patirtimi geležinkelio pervažoje, moteris negailėjo kritikos pėstiesiems. Ji svarstė, kad gal bėgiai turėtų būti aptverti, tačiau Lietuvoje niekur šitaip nėra. 0 žmonės nepaiso jokių grėsmių.

Pati kebliausia padėtis, kai traukiniai prasilenkia. „Vienas pravažiuoja, o atvažiuojančio niekas negirdi, net nežiūri į tą pusę. Lekia užvertę galvas. Jei pabari, tai atgal gauni tokį pliūpsnį, kad saldu darosi", - esama padėtimi net nesistebėjo moteris.

Vietinių skaičiavimu, geležinkelio ruože netoli Rokų dar yra žuvusios dvi moterys.


Diana Krapavickaitė
d.krapavlckaltĖ@diena.lt

Komentaras:

Kraupi tragedija ant geležinkelio bėgių Kauno priemiestyje Rokuose priminė, kad analogiška situacija kaip Rokuose yra Vilniaus geležinkelio ruože tarp Panerių ir Vilkpėdės seniūnijų. Čia pernai panašiomis sąlygomis žuvo du žmonės, todėl tėvai savo vaikus į mokyklą bevelija siųsti per 110 metrų ilgio lietaus kanalizacijos vamzdį, esantį po pylimu, o ir patys šio rajono senyvo amžiaus žmonės šią netrumpą kelio atkarpą įveikia kanalizacijos vamzdžiu ir tai daro jau virš 50 metų. Nors šiam ruožui rekonstruoti skirta keli šimtai milijonų litų, bet miesto valdžia nesirūpina, o AB „Lietuvos geležinkeliai“ nelaiko tai savo problema ir taip ko gero netruksime sulaukti panašios nelaimės.