Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Asociacijos "METRO SĄJŪDIS" kreipimasis į Vilniaus miesto merą V. Navicką

DĖL MIESTO BENDROJO PLANO


2006 metais kadenciją baigianti miesto Taryba paskubomis patvirtinto miesto Bendrąjį planą. Jo sudėtine dalimi tapo Susisiekimo sistemos (tramvajaus) specialusis planas. Šio plano ekonominiam tikslingumui ir realizavimo galimybėms ištirti buvo užsakyta atskira studija. Ją atlikusių firmų Eversheds, LAWIN ir Scot Wilson išvadose konstatuojama, kad iš trijų plane numatytų tramvajaus linijų viena ekonomiškai nuostolinga, antra fragmentiška, todėl nenagrinėta, o linija Santariškės – Geležinkelio stotis galėtų patraukti investuotojų dėmesį, jeigu prieš šios linijos įrengimą Savivaldybė savo lėšomis atliktų visus paruošiamuosius darbus: perklotų inžinerinius tinklus; atliktų archeologinius tyrinėjimo darbus senamiestyje; įrengtų gatvių, kuriose būtų tiesiama tramvajaus linija, apvažiavimus; išspręstų senamiesčio gatvių praplatinimą; miestas prisiimtų tuos nuostolius, kurie susidarytų dėl 4 km/val. sumažėjusio greičio gatvėse, kertančiose tramvajaus liniją. Tokiu būdu, pridėjus išlaidas šiems darbams prie linijos įrengimo kainos, ir trečioji tramvajaus linija Santariškės – Geležinkelio stotis tampa nuostolinga. Kad Specialiajame plane siūlomas tramvajaus projektas neštų tik nuostolius buvo įrodyta ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungos paruoštoje Metropoliteno įdiegimo galimybių studijoje. 
Iš to seka išvada, kad miesto ir jo mikrorajonų susisiekimo magistralių ir mazgų detalieji planai sudaromi remiantis formaliai egzistuojančiu klaidingu Bendruoju planu.
Ši situacija susiklostė ir todėl, kad Bendrajam planui paruošti nebuvo skelbtas konkursas, bet monopoliškai patikėta jį parengti SĮ "Vilniaus planas", o konsultantais buvo irgi tik viena užsienio firma ir ta pati parinkta be konkurso.
Padėčiai ištaisyti siūlome 2008 metų Tarybos sprendimo pagrindu, dalyvaujant piliečių asociacijai "Metro sąjūdis", paruošti užduotį ir sąlygas naujai susisiekimo koncepsijai parengti. Kad nesikartotų klaidos, beprasmiškai nebūtų eikvojamos lėšos, pirmiausia būtina miesto Taryboje patvirtinti susisiekimo sistemos vystymo koncepsiją ir tik po to pagal ją skelbti konkursą Specialiojo plano sudarymui. Koncepsijos paruošimui gali būti organizuotas konkursas Vilniaus apskrities mastu, o jo pravedime turėtų dalyvauti ir Susisiekimo ministerija.Pagarbiai,


Asociacijos "Metro sąjūdis" pirmininkas                                  V. Daukas

I was lucky to travel a lot and to see and use metro in many countries. they are so different as different the countries are itself! from my own experience I can say that the most unpleasant memories I got while using metro in Paris and i Barselona. after reading this I'm so eager to visit your great country and see your metro.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...statant metro nebūtina stabdyti eismo, ko negalima išvengti ruošiant gatves antžeminio tramvajaus trasoms.

Draugai

Blog'ai