Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Trumpa Londono metropoliteno istorijos apžvalga

Londono požeminio transporto istorija — tai laipsniškai kylanti evoliucijos kreivė. Londono metro buvo pirmasis miesto požeminis geležinkelis, vežantis keleivius. Nors Atlantic Avenue Tunnel Niujorke atidarytas 1844 metais kartais vadinamas „seniausiu pasaulyje metro tuneliu“, tačiau jis neturėjo stotelių ir buvo naudojamas ilgoms distancijoms kaip priemiesčio susisiekimo sistema.

Pirmoji XIX amžiaus pusė pasižymėjo dideliu bėginio transporto paslaugų vystymusi Londone. Daug pagrindinių linijų buvo formuojamos atokiau nuo Londono miesto centro. 1830 metais nutiesus „The New Road“ kelią (dabartinė Farlingtono gatvė), buvo planuojama įrengti geležinkelio maršrutą išilgai River Fleet slėnio. Geležinkelio transporto karštligės metu buvo teikiama daugybė negilaus požeminio geležinkelio schemos variantų, neutralizuojančių augančias eismo spūsčių bei sprendžiančių susisiekimo problemas: keletas tokių schemų pasiteisino ir nuo 1844 metų buvo pradėtos įgyvendinti.

1851 metais kompanija Great Western Railway pristatė Fleet Valley schemą jungiančią Paddington'ą su miesto centru. Paddington'as buvo toliausiai nutolęs rajonas nuo miesto centro iki pagrindinio geležinkelio tinklo šakų. Siūloma linija buvo pavadinta „Bayswater, Paddington and Holborn Bridge Railway“, bet greitai buvo pervadinta į „North Metropolitan Railway“. Atsižvelgus į tai, kad linija buvo išplėsta į Paddington'ą vakaruose, o į miesto centrą rytuose, galiausiai 1854 metų rugpjūtį, schema buvo pertvarkyta ir pavadinta „Metropolitan Railway“.

Linijų statybos buvo atidėtos keletai metų dėl lėšų trūkumo. Galiausiai 1860 metais vasario mėn. prasidėjo metro statybos darbai atviruoju kasimo būdu, vadovaujami žymaus geležinkelio transporto inžinieriaus Džono Faulerio (1817-1898). Pirmoji metro linija atidaryta 1863 metais sausio 10 d. Pirmuosius keletą mėnesių nuo atidarymo, linija aptarnaudavo daugiau kaip 26 tūkst. keleivių per dieną.

1864 m. birželio mėn buvo atidaryta Hammersmith ir City Railway linija tarp Hammersmith'o ir Paddington'o. 1865 m. gruodį rytinė metro linija pratęsiama į Moorgate Street, vėliau atidarytos kitos metro linijos šakos į Swiss Cottage'ą, South Kesington'ą ir Addison Road'ą. 1880 m. požeminės linijos pasiekė Chesham'ą, Hounslow'ą, Wimbledon'ą, Whitehapel'ą, New Cross'ą. XIX amžiaus pabaigoje metro linijos plačiai išplito toliau nuo Londono iki Aylesbury'o, Brill'io, taip sukurdami naujus į priemiesčius orientuotus metro maršrutus.

Tobulinant tunelinių skydų, elektros traukos, giluminių tunelių po žeme brėžinius bei įrengimo technologijas, vėliau trasos imtos statyti dar giliau po žeme. Toks įrengimo būdas reikalavo kur kas mažiau žemės paviršiaus niokojimo, be to, tai buvo pigesnis bei žymiai priimtinesnis įrengimo būdas, nei atviras kasimas. 1890 m. buvo atidaryta pirmoji pasaulyje gilaus tunelio tipo metro linija, kuri driekėsi tarp Stockwell'o ir King Williams Street'o. Apie 1900 m. linija buvo ištęsta iki Clapham Common'o pietuose ir Moorgate Street'o šiaurėje.

Metro linijos buvo ne tik didelių keleivių srautų pervežimo tinklas. II-ojo pasaulinio karo metu, kuomet buvo bombarduojamas Londono miestas, giluminės metro stotys ir tuneliai buvo išnaudojami kaip skydai nuo oro oro atakų. Maža to, nebaigtas statyti Central Line išplėtimo ruožas buvo panaudotas kaip požeminė orlaivių bazė. Uždaryta Brompton Road stotis buvo panaudota kaip gynybos nuo oro atakų valdymo centras. Uždarytoje Down Street stotyje nuo oro atakų laikinai slėpėsi Winston'as Churchill'is, kol buvo statomas Karo Kabinetas (dabartinis Churchill'io muziejus) ir pan.

Taigi nuo tada, kai 1863 metais geležinkelio transporto karštligės metu buvo atidaryta pirmoji pasaulyje požeminė metro linija Londone ir atsirado metropolitenas, metro linijų tinklas šiame mieste plečiamas ir šiandien. Dėl to šiuolaikinis Londono metro puikiai aptarnauja milžiniškus keleivių srautus.