Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Naujienos

Gegužės 15 d., Tarptautinę šeimos dieną, piliečių asociacija „Metro sąjūdis“ sostinėje organizavo solidarumo bėgimą „Už pažangų miesto transportą – metropoliteną”. Įvairaus amžiaus vilniečiai bėgo planuojama pirmąja metro linijos – Spaudos rūmai–Baltasis tiltas (šiuo metu esantis Metro stoties informacinis centras) – trasa.

Solidarumo bėgimo nugalėtojų medaliai buvo įteikti vaikams iki 7 m. amžiaus, taip pat buvo skirta po tris prizines vietas dalyviams trijose amžiaus grupėse: 7-16 m., 16-50 m. ir nuo 50 m. Solidarumo prizais buvo pažymėti ir jauniausias, ir vyriausias bėgimo dalyvis.

Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis kreipėsi į Lietuvos savivaldybes su pasiūlymu aktyviau plėtoti susisiekimą dviračiais, kurti šiam transportui reikalingą infrastruktūrą ir tam panaudoti Europos Sąjungos paramą.

„Savivaldybes informavome, kad ministerija nagrinėja galimybę finansuoti dviračių transporto infrastruktūros plėtros projektus iš 2014-2020 m ES struktūrinių fondų paramos, tačiau dalį finansinės paramos savivaldybės galėtų gauti jau dabar, - pažymėjo ministras Eligijus Masiulis.

2011 m. kovo 28 d. Europos Komisija priėmė išsamią konkurencingos transporto sistemos kūrimo strategiją („Transportas 2050″), kurią įgyvendinus padidės judumas, transportui svarbiuose sektoriuose bus pašalintos didžiausios kliūtys, bus paskatintas ekonomikos ir užimtumo augimas. Belieka tikėtis, kad jei Europa planuoja 40 metų į priekį, tai mes taip pat sugebėsime deramai įvertinti šiandieninę viešojo transporto situaciją ir jos perspektyvas 30-iai metų į priekį. Lietuvoje šiuo metu ruošiamas Specialusis planas, kuris apspręs viešojo transporto vystymo perspektyvas ir realizavimą iki 2040. Tai didžiulės reikšmės ir atsakomybės įvykis. “Metro sąjūdžio” aktyvas, savo gretose sutelkęs mokslininkus, politikus, specialistus bei visuomenės veikėjus, pasirengęs aktyviai įsijungti į svarstymą dėl naujų transporto rūšių, tame tarpe ir metropoliteno, Vilniaus mieste įdiegimo būtinumo ir naudingumo.

Daugiau “Transportas 2050”

Siekdama sumažinti oro taršą Europos sąjunga gali ryžtis uždrausti važinėti degalais varomais automobiliais visuose žemyno didmiesčiuose.

Europos komisijos parengtame plane, kuris paskelbtas pirmadienį, tokiomis priemonėmis per ateinančius 40 metų viliamasi sumažinti anglies dvideginio taršą 60 procentų.

Naudoti alternatyvias transporto priemones europiečius ketinama skatinti naujomis direktyvomis bei papildomais mokesčiais degalams.

Kontrolieriai ir revizoriai pradės tikrinti keleivius Rusijos sostinės viešajame transporte jau po kelių mėnesių. O turniketai, įmontuoti transporto priemonėse, bus išmontuoti, pranešė Maskvos mero pavaduotojas transporto plėtros ir kelių statybos klausimais Nikolajus Liamovas.

„Dabar Maskvoje nėra kontrolierių – revizorių, bet jau po kelių mėnesių jie pradės dirbti, ir mėgstantys važiuoti be bilieto keleiviai neišvengiamai susidurs su kontrolės darbuotojais“, – žadėjo vicemeras.
Š.m. vasario 25 d. Vilniaus miesto savivaldybėje „Metro sąjūdis“ organizavo apskrito stalo diskusiją dėl viešojo transporto modernizavimo ir metropoliteno, kaip vienos iš galimybių, diegimo Vilniaus mieste.
A.Zuoko apibūdinimas, kad visuomeninio transporto sistema turi būti efektyvi, patraukli ir konkuruotų su privačiu lengvuoju transportu rodo, kad tokias savybes turi tik Metro.
Plačiau:
A.Zuokas: reikėtų atpiginti visuomeninio transporto bilietų kainas

Šiandien, vasario 25 d. Vilniaus miesto savivaldybėje „Metro sąjūdis“ organizavo apskrito stalo diskusiją dėl viešojo transporto modernizavimo ir metropoliteno, kaip vienos iš galimybių, diegimo Vilniaus mieste. Diskusijoje dalyvavo savivaldos atstovai, politikai, NT, susisiekimo ekspertai ir specialistai, asociacijų nariai, mokslininkai, visuomenės veikėjai. Diskusijos dalyviai nutarė inicijuoti nacionalinį susitarimą, kuris būtų pasirašytas didžiųjų Lietuvos tradicinių partijų dėl metropoliteno diegimo Vilniuje ir kreipimosi į Vyriausybę dėl jo įrengimo pripažinimo Valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Remiantis pardavimo duomenimis, Rygos viešojo transporto keleiviai labiausiai naudojosi terminuotu 20-ies kelionių bilietu, praneša bendrovė „Rīgas satiksme".

20-ies kelionių bilietai 2010-aisiais metais buvo populiariausi Rygos viešajame transporte. Šio tipo bilietas praėjusiais metais komposteriu fiksuotas (žymėtas) net 23 806 509 kartus, o tai reiškia, kad 18 proc. visų Rygos viešojo transporto keleivių pasirinko būtent šios rūšies bilietą.

Pirmadienį Ilinojaus valstijos Amerikoje gubernatorius Pat Quinnas pasirašė įstatymą, kuriuo visiems valstijoje gyvenantiems pasiturintiems senjorams bus panaikinta teisė naudotis tokių viešojo transporto operatorių, kaip Metra, Pace, the Chicago Transit Authority ir kitų, paslaugomis nemokamai.

„Susiekimo paslaugų“ buvo nuspręsta, jog nuo vasario 1 d. Vilniuje 15 troleibuso maršrutas yra panaikinamas. Vietoj jo jokių alternatyvų gyventojams neatsirado. Nuo šiol tiesioginio reiso, jungiančio Žemuosius Panerius su stotimi, nebėra. Tad, pavyzdžiui, Žemųjų Panerių gyventojams į stotį važiuoti tenka su persėdimu.

15 troleibuso maršruto uždarymo pagrindinė argumentacija, pasak „Susisiekimo paslaugų“, yra tai, jog maršrutas turi per mažą keleivių srautą ir dubliuoja kitų maršrutų trasas, tačiau tai nėra oficialus paaiškinimas. Iš esmės tai yra

Vilniaus dienos“ dienraštyje 2011 03 07 straipsnyje „Metro Vilniuje: šaukštai po pietų?“ SĮ „Vilniaus planas“ direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Pakalnio išsakytos abejonės dėl galimybės pritraukti 2007 – 2013 periodo ES finansavimą bėginio visuomeninio transporto plėtros Vilniaus mieste projektui nėra pagrįstos, nes yra reali tikimybė, kad eilė valstybės institucijų neįsisavins joms skirtų ES paramos lėšų pagal šiuo metu patvirtintus projektus ir Vyriausybei teks ieškoti „imlių“ sričių, kurios sugebės akumuliuoti minėtas lėšas. Taip vien tik Lietuvos automobilių kelių direkcija skaičiuoja galimybę papildomai įsisavinti nuo vieno iki dviejų mlrd. litų tokių lėšų. O kodėl viena iš tokių „imlių“ sričių negalėtų tapti bėginio visuomeninio transporto plėtros Vilniaus mieste projektas ? Tai būtų tikras proveržio projektas, parodantys, kad ši valdžia ne kalba, o dirba. Vilniaus miesto savivaldybė praktiškai išsakė savo valią. Belieka tik pabaigti Vilniaus miesto transporto sistemos plėtros specplaną ir jau nuo dabar pradėti rengtis PPP mechanizmo paleidimui.

Blogiausias laikas vairuoti - pirmadienio rytas. Kamščiuose įstrigusių automobilių virtinė vos juda. Briuselio gyventojams spūstyse tenka praleisti net 3 dienas per metus.

Europos Sąjungos (ES) sostinė Briuselis yra penktas labiausiai perkrautas Šiaurės Europos miestas - jame vairuotojai transporto kamščiuose praleidžia vidutiniškai 65 valandas per metus.

Tyrimas, pagrįstas GPS duomenimis, surinktais Beniliukso šalyse, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje 2009 metais, parodė, kad blogiausia visame regione vieta vairuoti - Olandijos Utrechto miestas.

Jau ilgą laiką diskutuojama dėl priimtiniausio būdo sujungti Vokietijai priklausančią Fėmarno salą su Danijos teritorijoje esančia Lolando sala. Salas skiria beveik 18 km Baltijos jūros – Fėmarno sąsiauris. Tunelį numatoma atidaryti per dešimt metų – 2021 m. Ankščiau buvo numatyta salas sujungti tiltu, kuris būtų tapęs 9-uoju ilgiausiu pasaulyje.

Projektas bus finansuojamas Danijos karalystės lėšomis, o Vokietija prisidės 2013 m. pavasarį atlikdama ekologinio

Kankinančiai lėtas, buferis į buferį susikabinusių automobilių slinkimas nuo transporto priemonių užsikišusiomis gatvėmis – Pekino gyventojų kasdienybė, su kuria, ko gero, jie vienaip ar kitaip turėjo susitaikyti. Tačiau Kinijos sostinės administracija nusprendė imtis beprecedenčio projekto – įrengti visuotinį Pekino požeminio automobilių eismo tinklą.