Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

"Park & Ride" sistema

„Park-and-Ride“ eismo transporto infrastruktūros planavimo principas

Anglų kalboje sutinkamam žodžių junginiui „Park-and-Ride“ atrasti vienareikšmišką vertimą į lietuvių kalbą nelengva, be papildomų paaiškinimų jį suprasti būtų sunku. Pirmasis šio junginio žodis „park“ anglų kalboje reiškia „pastatyti automobilį“, t.y. “parkuotis”, antrasis – “ride” – “važiuoti”. “Parkuotis ir važiuoti” – kažkas čia lyg ir ne taip, jei mėginsime ieškoti logikos. Tačiau šiuo žodžių junginiu anglakalbiai apibūdina eismo ir transporto infrastruktūros planavimui taikomą principą. Naudojant šį principą, netoli viešojo transporto, skirto artimajam susisiekimui, stotelių statomos stovėjimo aikštelės, kuriomis gali naudotis lengvųjų automobilių, taip pat ir motociklų bei autobusų vairuotojai. Tai ypač patogu dirbantiems asmenims, kuriems tokiu būdu suteikiama galimybė palikti asmeninę transporto priemonę miesto pakrašty ir, naudojantis viešosiomis transporto priemonėmis, patekti į miesto centrą, išvengiant kamščių ir nesusiduriant su automobilio parkavimo problemomis. Vadinamojo „Park-and-Ride“ principo taikymas taip pat padeda suvaldyti transporto bei eismo problemas, kurios neišvengiamai atsiranda masinių renginių: futbolo rungtynių, muzikos koncertų ir kitų miesto švenčių metu.

Tolimajam susisiekimui taikomas principas, vadinamasis „Park-and-Rail“ tarnauja kitiems tikslams ir neturi analogų. Panašus į minėtąjį “Park-and-Ride” yra “Bike-and-Ride” principas: stotelėse įrengiami stovai dviračiams prirakinti, traukinių stotyse pastatomi netgi specialūs dviračių parkavimui skirti garažai.

Statybinis planas bei įrengimas

Statybiniu požiūriu „Park-and-Ride“ aikštelių įrengimas nesiskiria nuo gerai pažįstamų automobilių stovėjimui skirtų vietų kaip įprasti “parkingai“, antžeminės bei požeminės stovėjimo aikštelės ir daugiaaukščiai parkavimui skirti garažai. Esminis skiriamasis tokių aikštelių įrengimo bruožas yra tas, jog jos statomos netoli artimojo susisiekimo transporto stotelių; reikalui esant kelią į jas nurodo specialūs ženklai. Patogumo dėlei parkavimui skirtus daugiaaukščius garažus geležinkelio stotyse dažnai įprasta statyti nuo laukiamosios keleivių salės nukreiptoje geležinkelio bėgių platformų pusėje. Taip atvykę keleiviai tuneliu gali lengvai ir tiesiogiai patekti į “parkingą“, nepakilę į laukiamąją salę ir neišėję į lauką, taip darydami lanką, gaišdami laiką etc.

Politiniai bei socialiniai „Park-and-Ride“ principo taikymo tikslai

Vienas iš politinių „Park-and-Ride“ principo taikymo tikslų yra noras sumažinti transporto srautą didelio gyventojų tankumo vietose ir paskatinti dirbančius žmones naudotis viešojo transporto paslaugomis. „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelių statymas ir eksploatavimas yra finansuojamas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Vokietijoje „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelių statymą ir naudojimąsi jomis reglamentuoja visuotinis viešojo transporto finansavimo įstatymas.

Nepaisant visų „Park-and-Ride“ principo taikymo transporto ir eismo sistemoje privalumų, negalima teigti, kad jis teikia vien tik politinio, socialinio ar kitokio pobūdžio naudą. Be to, jog „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelių statymas ir priežiūra reikalauja didelių investicijų, neigiamas aspektas yra ir tas, jog jos įtakoja ir netgi skatina gyventojų migraciją iš vieno miesto ar vietovės į kitą, ypatingai į tokią, kurioje yra “Park-and-Ride” stovėjimo aikštelių ir išvystytas viešasis transportas. Kaip jau minėta ankščiau, tai ypač patogu kasdien į darbą vykstantiems ir netrumpą kelio atkarpą turintiems įveikti asmenims.

Yra manoma, kad „Park-and-Ride“ principo taikymas skatina gyventojų migraciją iš centro į pakraščius, kas vėlgi turi neigiamos įtakos miesto ir transporto infrastruktūros planavimui. Tačiau gyventojų kraustymąsi iš miesto į jo pakraščius ar atokesnes vietoves įtakoja ir daugelis kitų įvairių veiksnių. Nesant įrengtoms „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelėms, miesto centrui pasiekti būtų naudojamas nuosavas automobilis.

Vietovėse, kuriose įrengtos mažos „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelės, fiksuojamas ne itin ženklus poreikio naudotis viešojo transporto priemonėmis augimas. Paėmus dirbančiuosius asmenis, kasdien vykstančius į darbą nuosavu automobiliu, vienam automobiliui tenka vidutiniškai 1,5 asmens (vietovėse, kuriose yra „Park-and-Ride automobilių stovėjimo aikštelių, šis skaičius dar mažesnis), taip kad 200 vietų turinti „Park-and-Ride“ stovėjimo aikštelė skatina daugių daugiausiai 300 papildomų traukinio keleivių atsiradimą. Net ir maža metro stotis kasdien be didesnių pastangų sulaukia keturženklio papildomų keleivių skaičiaus.

Taigi „Park-and-Ride“ yra tarsi tam tikra alternatyva ir papildoma priemonė planuojant eismo ir transporto infrastruktūros modelio visumą, tačiau toli gražu ne būtinybė. Šio principo taikymas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, ne visada pasiteisina. Siekiant, jog jis atneštų anksčiau straipsnyje minėtos naudos, o ne išbalansuotų iki tol egzistavusią eismo ir transporto struktūrą ir demografinius vienos ar kitos vietovės duomenis, jis turėtų būti taikomas tik išsamiai išstudijavus jo naudojimo, t.y. „Park-and-Ride“ automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo būtinumo, klausimą.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...komfortiškos keleivių laukimo sąlygos: žiemą ir vasarą galima palaikyti stabilią temperatūrą (žiemą galima sušilti, o vasarą – atsivėsinti).

Draugai

Blog'ai