"Metro sąjūdžio" kreipimasis į Lietuvos politines partijas

Visuomeninė organizacija „Metro sąjūdis“, šiuo metu vienijantis beveik 6 tūkstančius narių, atkreipia Jūsų dėmesį į tai, jog nei vietinė, nei centrinė valdžia iki šiol nedaro jokių radikalių veiksmų, kad iš esmės būtų išspręsta Vilniaus viešojo transporto problema. Sostinės gyventojai ir jos svečiai gatvių spūstyse patiria milijardinius materialinius nuostolius, kadangi neturi galimybės pasinaudoti šiuolaikiniu visuomeniniu transportu. Ekologinė situacija Vilniaus mieste dėl vis didėjančių transporto kamščių nenumaldomai artėja prie katastrofinės.

Dabartinis Seimas nepriima sprendimų, kurie įpareigotų Vyriausybę spręsti šią problemą. Nei aplinkos, nei sveikatos apsaugos ministerijos nekelia klausimo dėl aplinkos užterštumą mažinančios transporto sistemos – METRO diegimo Sostinėje.

Buvusi sostinės valdžia bandė įdiegti neefektyvią, savo laikmetį atgyvenusią ir daugelyje Europos miestų likviduojamą, Vilniaus gyventojų nepalaikomą susisiekimo sistemą – tramvajų. Dabartinei miesto valdžiai pakako sveiko suvokimo sustabdyti šitą, greičiausia – avantiūristinį, projektą, tačiau imtis ryžtingų veiksmų viešojo transporto problemai spręsti vis dar trūksta politinės atsakomybės ir valios.

Metro sistemos sukūrimas – tai ne finansinė (pasirengimą ją spręsti demonstruoja ne vienos užsienio šalies investuotojai), ne inžinierinė ar geologinė, o POLITINĖ problema, ir ją išspręsti galima tik bendru partijų sutarimu.

Metro sąjūdis“ yra įsitikinęs, jog Lietuvos politinės partijos ir jų vadovybė jau seniai pasiekė tokį politinės brandos lygį ir tą ne kartą įrodė, kuomet svarbiausiais valstybei klausimais priimamas politinis sutarimas.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą, o taippat į tai būsimų rinkimų į Seimą laikotarpį, kviečiame Jus su visa pilietine atsakomybe apsvarstyti šią problemą. Savo ruožtu mes pageidaujame susitikti su Jūsų partijos vadovybe, pristatyti savo nuveiktus darbus, pateikti konkrečius faktus apie metro statybos galimybes, o taip pat aptarti „Metro sąjūdžio“ galimybes paremti Jūsų partijos kandidatus Vilniaus rinkiminėse apygardose.

Sekite mus "Facebook"