Lentvaryje dviejų lygių pervaža bus

Ginant visuomenės interesą „Žaliajame pasaulyje" kritikavome UAB „Vilnius Consult" parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai. Priminsime, jog joje nenagrinėjama, t.y. nenumatyta įrengti dviejų lygių pervažą Lentvaryje, Amaliuose ir prie Vievio, nors geležinkelio Vilnius-Kaunas modernizavimui ir traukinių eismo pagreitinimui iki 160 km/val. numatomoji investicija - apie vieną milijardą litų.


Trakų r. savivaldybė ir Lentvario seniūnija nederino parengtos ataskaitos, tačiau UAB "Vilnius Consult" parengtą dokumentą pateikė Aplinkos ministerijai. Šios ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius organizavo pateikto dokumento svarstymą su suinteresuotomis šalimis. Posėdžiui vadovavo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys.


Siekiant nestabdyti geležinkelio modernizavimo projekto ir išspręsti Lentvario pervažos dviejų lygių įrengimą, nuspręsta pasiūlyti Susisiekimo ministerijai sudaryti darbo grupę, kurios veikloje dalyvautų pastarosios ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai", Transporto investicijų direkcijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Trakų r. savivaldybės administracijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

PAV ataskaita grąžinta rengėjams - UAB „Vilnius Consult" papildymui. Ataskaitoje turės būti nurodyta kada bus įrengta dviejų lygių pervaža, kokių fondų lėšomis tai bus atlikta...

Susisiekimo ministras jau patvirtino darbo grupę, kuriai vadovauja ministro pavaduotojas Arūnas Štaras. Surengtas jau pirmasis pasitarimas. Geležinkelių infrastruktūros direkcijos vyriausiasis inžinierius Valdas Mikelionis komisijos narius supažindino su projekto (finansuojama Sanglaudos fondo lėšomis) tikslais. Geležinkelio Vilnius-Kaunas ruože yra 11 pervažų. Penkios iš jų - miestų ribose, kur ypač intensyvus eismas. Viena iš jų - ir mūsų jau aptartoji pervaža, esanti Lentvaryje.

Geležinkelininkas V. Mikelionis mano, jog teritorijos planavimo dokumentus parengti turėtų Trakų rajono savivaldybės administracija, nes tai susieta su žemės paėmimu visuomenės poreikiams.

Beje, kiek keistai nuteikia, kai Lentvaris iki šiol neturi bendrojo plano. Dar vis vadovaujamasi sovietiniu, 1969 metais patvirtintu generaliniu planu. Po daugumos komisijos narių išsakytų minčių komisijos vadovas Arūnas Štaras apibendrindamas sakė, jog AB „Lietuvos geležinkeliai" šiai problemai neskyrė reikiamo dėmesio. Pasak ministro pavaduotojo, pirmiausia turėtų būti parengta galimybių studija ir Lentvario bendrasis planas, o dokumentų rengimo užsakovas čia turėsiąs būti Trakų r. savivaldybės administracija.

Žinant, jog jau dabar konkrečiai numatoma kokie projektai galėtų būti finansuojami nuo 2014 metų, reikia žinoti lėšų poreikį. Gal šios problemos naštą lengvintų ir galimybė panaudoti net 2007-2013 metų ES lėšas. Minėto rajono savivaldybės administracijos atstovai teigė, jog bendrojo plano rengimui jau numatytos lėšos.

Komisija pasiūlė Trakų rajono savivaldybės administracijai per 2 savaites parengti techninės užduoties projektą galimybių studijai ir tai pateikti Susisiekimo ministerijai.

Tad esama tikros vilties, jog Lentvaryje dviejų lygių pervaža bus. Tiesa, Kauno pakraštyje, Amaliuose, geležinkelio pervažoje padėtis dar sudėtingesnė. Tačiau nei Kauno miesto savivaldybės administracija, nei Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos eismui šioje vietoje gerinti nieko nedaro...

Beje, Lietuvoje esama kur kas daugiau vietų, kur tiesiog būtina įrengti dviejų lygių pervažas. Tam, manyčiau, pats metąs parengti specialią programą. Sumažėtų avarijų, mažiau būtų gaištama laiko, mažiau reikėtų degalų, mažesnė būtų atmosferos oro tarša, mažiau būtų triukšmo.

Kęstutis Turonis

Sekite mus "Facebook"