Susisiekimo sektoriuje VPP klausimams spręsti sudaryta komisija

Susisiekimo ministerija, siekdama paspartinti privataus ir viešojo sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projektų įgyvendinimą, inicijavo komisijos viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) susisiekimo sektoriuje projektų įgyvendinimo klausimams spręsti (toliau – Komisija) sudarymą (Įsakymas pridedamas).

Pirmasis Komisijos posėdis įvyko š.m. liepos 19 d.

Posėdyje buvo aptartas Komisijos darbų planas. Artimiausiame posėdyje numatyta sudaryti PPP principu įgyvendinamų objektų sąrašą, bei išanalizuoti procedūras ir metodus, kurių reikės laikytis įgyvendinant šiuos objektus pagal PPP principą.

Sekite mus "Facebook"