“Metro sąjūdžio” valdybos pirmininko J. Zykaus kreipimasis į Seimo socialdemokratų frakcijos narius

Piliečių asociaciacija ”Metro sąjūdis” informuoja, kad 2011 m. Ūkio subjektų grupė pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe parengs viešojo transporto Vilniaus mieste specialųjį planą. Pagal sutarties sąlygas, jau gegužės mėnesį naujoji Vilniaus miesto taryba svarstys šio plano koncepcijas. Koncepcijų rengimo stadijoje turi būti išnagrinėti keturi viešojo transporto sistemos tvarkymo variantai: minimaliai plėtojamos esamos susisiekimo sistemos, diegiamas metropolitenas, diegiamas tramvajus, diegiamos alternatyvios visuomeninio transporto susisiekimo priemonės. Šis planas apspręs viešojo transporto vystymąsi iki 2040 metų, tai - didžiulės reikšmės ir atsakomybės įvykis.

Piliečių asociacija “Metro sąjūdis“ pasisako už viešąjį greitąjį transportą Vilniaus mieste – metropoliteną. Šiuo metu „Metro sąjūdžio” aktyvas aprobavo ir pateikė Vilniaus miesto savivaldybei kriterijus, kuriuos būtina įvertinti planuojant Vilniaus miesto viešojo transporto plėtojimą artimiausius 30 metų.

„Metro sąjūdžio” aktyvas - šalies visuomenės veikėjai, akademinė bendruomenė ir profesinės asociacijos yra pasiruošusios aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstyme: sieks nutraukti įsigalėjusią praktiką, kai tokių planų pristatymas visuomenei vykdavo formaliai, apsiribojant siaura, suinteresuotų žmonių grupele, Vakarų Europos šalyse, priimant tokio lygio sprendimus, visuomenės nuomonė yra lemiantis veiksnys. Tokio proceso efektyvumą gali užtikrinti tik viešumas ir informacijos sklaida.

Naujos viešojo transporto sistemos diegimas Lietuvos sostinėje yra nacionalinės reikšmės projektas. Įvairių frakcijų atstovai Seime apsijungė į metropoliteno idėjos palaikymo grupę, kuri sieks, kad būtų atsižvelgta į Europos Komisijos naujai priimtas Transporto sistemos strategines nuostatas – 2050 bei dalyvaus Vilniaus miesto transporto sistemos pertvarkos procesuose, diskutuos, reikš savo nuomonę.

Kviečiame prisijungti prie metropoliteno idėjos palaikymo grupės Seime bei išreikšti savo politinę poziciją dėl transporto inovacijos Lietuvos sostinei.

Sekite mus "Facebook"