Metro diegimo Vilniuje galimybės bus peržiūrėtos

Vilniaus miesto savivaldybėje 2011-08-29 vykusiame Ūkio subjektų grupės paruoštos „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialaus plano“ koncepcijos ataskaitos pristatyme viešojo transporto specialistams, šio projekto valdymo grupė, vadovaujama mero pavaduotojo R.Adomavičiaus priėmė sprendimą ataskaitą grąžinti rengėjams, koncepcijos metro dalies papildymui.

„Metro sąjūdžio“ aktyvas, išanalizavęs Ūkio subjektų grupės pateiktą viešojo transporto vystymo iki 2040 metų koncepcijų, kurios bus pateiktos svarstyti Vilniaus miesto tarybai ataskaitą, nustatė, kad ataskaitoje yra manipuliuojama faktais ir skaičiais, daromos prieštaringos išvados, siekiant pagrįsti tai, kas iš anksto nuspręsta.

Ūkio subjektų grupės rengėjai, nagrinėdami požeminės transporto priemonės įdiegimą, teigia, kad metropolitenas yra ekonomiškai nepagrįstas ir suteiktų neigiamą poveikį aplinkai. Tokias išvadas rengėjai padarė apsiriboję siaurais kriterijais ir nenagrinėję metropolitenų eksploatacijos ir ekonominio efektyvumo užsienio šalių patirties.

Požeminė transporto priemonė metropolitenas pristatyme buvo pateikta kaip konkurencinė viešojo transporto priemonė (tramvajui, autobusams, troleibusams) ir nebuvo analizuota kaip pagrindinis susisiekimo stuburas bei vienas iš svarbiausių darnios plėtros elementų.

„Metro sąjūdžio“ aktyvas parengė išvadas dėl koncepcijos ataskaitos, kurias pateikė 2011-08-29 Vilniaus miesto savivaldybėje vykusiame susitikime su valdymo grupės ir Ūkio subjektų, rengusių koncepcijos ataskaitą, nariais ir tikisi, kad bus atsižvelgta į mokslo institucijų, organizacijų, verslo firmų ir asociacijų, miesto piliečių bendruomenių bei atskirų piliečių reikalavimą radikaliai spręsti susisiekimo problemas, įdiegiant metropoliteno sistemą.

„Metro sąjūdžio“ aktyvas viešojo transporto specialiojo plano sudarymo valdymo grupės pirmininkui R.Adomavičiui pateikė kelių tūkstančių piliečių pasirašytą peticiją ir 23 įvairių ūkinių, mokslinių ir visuomeninių asociacijų pareiškimus dėl metropoliteno koncepcijos pateikimo svarstymui miesto tarybai.

Komentatoriams, kurie save pavadina tokiais vardais, kaip pvz.: hmmm rekomenduoju pasiklausyti A. Kanevos daina "Internautas" (yra YOUTUBE).

Tokio lygio ataskaita negali buti patvirtinta. Nepriklausomai nuo to ar ji bus perziureta, ar ne.

nebus niekas perziureta. Vasiukai ir lieka vasiukais.
Nestatys metro, nesugebate patys i klausimus atsakineti o is kitu erikalaujate.

Sekite mus "Facebook"