Viešojo ir privataus sektorių partnerystės dienos 2012

2012 m. vasario 21-24 d. Jungtinių Tautų organizacija (JT) savo būstinėje Ženevoje (Šveicarija) surengė viešojo ir privataus sektorių parterystės (VPSP) dienas – „PPP Days 2012“. Šiame renginyje Lietuvai atstovavo tik privataus sektoriaus delegatai.Tai LNTPA, UAB „Peritus sprendimai“ ir VšĮ „Vilniaus metro“ atstovai.

Konferencija buvo suskirstyta į kelis etapus: pirmas dvi dienas vyko viešojo sektoriaus atstovų pasisakymai ir diskusijos beieškant palankiausių sprendimų. Valdžios atstovai turėjo puikią galimybę ne tik pristatyti savo šalį, bet ir susipažinti su kitų šalių pasiekimais ir įgyta patirtimi. Likusios konferencijos dienos buvo skirtos viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui. Susėdę už bendro stalo, viešojo ir privataus sektorių atstovai iš 85-ių pasaulio šalių galėjo pasidalinti tiek savo pasiekimais, tiek trūkumais įgyvendinant projektus VPSP principu. Taip pat buvo aptariami visų ūkio šakų projektų įgyvendinimo būdai ir priežastys, kodėl vienas ar kitas projektas liko neįgyvendintas.

Jungtinių Tautų įkurto VPSP ekspertų centro tikslas – kaupti ir saugoti visų VPSP projektų įgyvendinimo schemas ir, prireikus, sugebėti parinkti tinkamiausią mechanizmą sprendžiant valstybių problemas. Ekspertų centro uždavinys – parengti normas ir standartus, galinčius tenkinti visų valstybių interesus (priklausomai nuo objekto specifikos). Tačiau viena pagrindinių įžvelgiamų kliūčių – tai skirtingos valstybių galimybės. Logiška, kad išsivysčiusiose šalyse projektų įgyvendinimas vyksta slandžiau. Čia nėra problemos VPSP projektus įgyvendinti neskolintomis lėšomis arba su minimalia bankų pagalba. Tokiose šalyse investuotojas pajėgus savo lėšomis, ar pasitelkę struktūrinių fondų pagalbą, dengti statybos kaštus, o valstybė per eilę metų apmoka kapitalo ir valdymo išlaidas, bei perima objektą savo valdymui.

Ekonomiškai nestipriose šalyse tokių projektų įgyvendinimo specifika šiek tiek kitokia – nors jų poreikis yra didelis, bet tai riboja galimybės. Čia reikalinga bankų ar tartautinių finansavimo institucijų pagalba, be to, dažnai koją pakiša netobuli įstatymai, sudarydami sunkumų pasikviesti užsienio investitorius. Ribojama galimybė taikyti inovatyvius finansavimo mechanizmus.

Negalima pamiršti ir fakto, kad visas pasaulis išgyvena finansų krizę, todėl daug projektų sustojo ir laukia ekonomikos atsigavimo. Valstybės dažniausiai ieško būdų pereiti prie tokio modelio, kur finansavimas vyktų už vartotojų lėšas – investuotojas, pastatęs objektą, jį eksploatuoja ir sutartą laiką (25-50 metų), visas savo pajamas gauna iš vartotojo.

Viena iš dažniausiai susiduriamų VPSP problemų – tai viešojo ir privataus sektorių nenoras bendradarbiauti: privatininkai nesiūlo savo paslaugų, o viešojo sektoriaus atstovai neprašo pastarųjų pagalbos; nors seniai pripažinta, kad privatininkai turi daugiau žinių ir patirties, reikalingos efektyviam VPSP objektų įgyvendinimui.

Baigiantis konferencijai moderatoriai palinkėjo visiems kuo sklandesnio viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo, tarpusavio supratingumo. Tik esant tarpusavio pasitikėjimui ir supratimui įmanomas abiems pusėms naudingas rezultatas.VšĮ „Vilniaus metro“
Projektų koordinatorius
Audrius Čepulis

Sekite mus "Facebook"