Pasiūlymas dėl "Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano"


Asociacija „ METRO SĄJŪDIS “Vilniaus miesto savivaldybės administracijos                                               2012-04-20
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto transporto skyriaus
Kontrolės poskyrio vyr. specialistui
Kastyčiui LubiuiPASIŪLYMAS DĖL „NAUJŲ TRANSPORTO RŪŠIŲ DIEGIMO
VILNIAUS MIESTE SPECIALIOJO PLANO“  1. „Metro sąjūdžio“ aktyvas, ruošęs metropoliteno sistemos įdiegimo konceptualiąją dalį, pritarė miesto tarybos sprendimui – tobulinti esamą viešąjį transportą, įvedant naujas autobusų modifikacijas ir lygiagrečiai ruošiantis radikaliam susisiekimo būklės pagerinimui, planuojant didelio pajėgumo bėginio viešojo transporto – metropoliteno įdiegimą.

  2. Metropoliteno diegimas pritrauktų privačias milijardines investicijas ir ES paramą, kurios būtų galima siekti diegiant ekologišką transportą pagal Europos komisijos Baltosios knygos „Transportas 2050“ nuostatas.

  3. „Metro sąjūdžio“ aktyvo grupė, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, pasiruošę bendradarbiauti su savivaldybe, siekiant, kad būtų įvykdytas Vilniaus miesto Tarybos 2011 metų lapkričio 23 d. priimto SPRENDIMO Nr. 1-306 punktas 2.2 ir būtų planuojama efektyvesnė ir reguliuojama atskirų perspektyvinių daugiafunkcinių urbanistinių linijinių darinių plėtra, taip užtikrinant efektyvų ir prasmingą didelio pajėgumo viešojo transporto rūšies (metropoliteno) įdiegimą ir eksploatavimą.

  4. Asociacija „Metro sąjūdis“ sieks, kad, būtų įgyvendintas Vilniaus miesto Tarybos 2011 metų lapkričio 23 d. priimto SPRENDIMO Nr. 1-306 punktas 4. ir būtų inicijuotas Bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių tikslinimas, numatant metropoliteno diegimą.

Tai leistų verslo struktūroms savo lėšomis ir rizika sukurti šiuolaikinę, greitą, punktualią, komfortišką, saugią ir ekonomiškai efektyvią viešojo susisiekimo sistemą.


Asociacijos „Metro sąjūdis“ valdyba

Sekite mus "Facebook"