Ar po savivaldos rinkimų Vilniuje išmoksime gyventi be priešų?

Remigijus Šimašius, Artūras Zuokas – tai du konkurentai į Vilniaus miesto„galvas" , tai dvi idėjinės savaip priešiškos Vilniaus vizijų vystymo koncepcijos, kiek abipusiai rožinės, nes tikrasis jų pamatas, nuo kurio teks atsispirti – tai miesto finansinė padėtis, ir yra visų sumanymų įgyvendinimo ašis.

Remigijus Šimašius teigia, kad šiandien visas Vilniaus miesto valdymas pasenęs, arogantiškas, neiniciatyvus ir neskaidrus. Skersai kelio guli „Rubikonas“.

Artūras Zuokas teigia, kad viskas daroma skaidriai, planuojami ateities darbai bus atliekami iš miesto biudžeto. Tik vargu ar vilniečiai gali tuo patikėti, nes matė, kaip buvimo valdžioje laikotarpiu jam nesisekė sutramdyti savo egoizmo, valdžios ir materialinių dalykų godulio. Jis netapo vilniečių vadovu, kuris ramiai galėtų žiūrėti jiems į akis, jau vien dėl pačių didžiausių Lietuvoje šilumos kainų, atliktų tramvajaus studijų, ne vietoje pastatytų viadukų ir iššvaistytų milijonų.

Kodėl vilniečiai pirmajame rinkimų ture atidavė pirmumo balsus už Remigijų Šimašių, gal mažiau patyrusį ūkinėje veikloje, bet sugebantį matyti ateities perspektyvą ir kuriantį Vilniaus miesto išvystymo koncepciją?

Panagrinėkime, kad ir transporto problemą. Vilniečiai dūsta automobilių kamščiuose, tuština savo kišenes beprasmiam degalų deginimui ir gaišta savo laiką.

Debatų metu Remigijus Šimašius paklaustas kokį Vilnių matys po 20 metų pasisakė už europietišką transporto pertvarkos būdą, investicijų pritraukimą iš užsienio metro statybai, tuo pačiu ir darbo vietų kūrimui ir didesnės dalies mokesčių surinkimui į Vilniaus biudžetą. Deja, Artūras Zuokas tokio kelio nemato ar tiesiog matyti nenori, kadangi investicinius pinigus valdytų pats investuotojas.

Man čia ir kyla klausimas, ar skirtingų partijų suformuota Vilniaus miesto Taryba rems inovatyvias Remigijaus Šimašiaus idėjas, kurios bus suderintos su ekonominiu augimu ir socialiniu teisingumu, ar neatsiras jam šiame kelyje priešų?

Mano giliu įsitikinimu, išrinkti į Vilniaus Tarybą nariai turėtų vadovautis ne partiniais ar asmeniniais interesais, o savo veiklą nukreipti kurdami vienybę taryboje abipusės pagarbos ir naudos visiems vilniečiams pagrindu.

Jie neturi pamiršti, kad kiekvienas išrinktas tarybos narys dalyvauja kitų žmonių likimuose ir tik bendri siekiai gali sugrąžinti tas moralines ir dvasines vertybes, kurios leis pajusti jų nuoširdų darbą ir veikas vilniečių labui, įkvėps darbui ir vaisingam bendradarbiavimui su visuomene ir visuomeniniais judėjimais.

Tad antrojo rinkimų turo išvakarėse raginu vilniečius: įsiklausykite į savo, į kitų žmonių sielos balsą. Mūsų suvienyti balsai atsilieps nuoširdžiu įpareigojimu Remigijui Šimašiui su meile dirbti vilniečiams, kad mūsų balsai būtų visuomet girdimi Tarybos veikloje.Andrius Baranauskas

„Metro sąjūdžio“ narys

Sekite mus "Facebook"