Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

METRO šukuosenos negadina

Visuomenės nuomonės tyrimai parodė, kad metro idėją palaiko 56% vilniečių. Moterys sudaro daugiau nei 60%. Paklausus vieną iš savo viską žinančių bendradarbių gavau atsakymą, kad vienas iš didžiausiu metro privalumų, jog važiuojant metro nenukenčia šukuosena. Net ir mažai tais klausimais nusimanantys vyrai suvokia kokią įtaką moters nuotaikai turi visuomeniniam transporte sugadinta moters šukuosena. Bet metro ne tik šukuoseną saugo.

Tai puikios laukimo sąlygos metro stotyse. Vasarą vėsu, žiemą šilta. Netenka kęsti nei lietaus, šlapdribos ar vėjo, stotyje nepaslysi, nebūsi aptaškytas, nesušlapsi ir neišsipurvinsi batų. Metro niekada nebūna sausakimšas, todėl keleivis keleiviui nekvėpuoja į pakaušį ir neplėšo sagų. Stočių personalas ir vaizdo kameros, saugumo tarnybos seka tvarką stotyse, užtikrina keleivio saugumą tiek stotyse, tiek vagone. Stotyse nesišvaisto girtuokliai, benamiai, valkatos ar vagys, nes jie greitai pastebimi ir stoties personalo palydimi į gatves ar priduodami policijai. Kai kurių miestų metropolitenai įsileidžia gatvės muzikantus, bet jie neįkyrūs, o gera muzika dar ir nuotaiką kelia. Jei turi varioką įmeti, jei ne – paploji, nusišypsai ir to pakanka. Visa tai smulkmenos, bet kaip labai veikia žmonių nuotaiką, jų savijautą. Teisingai sakoma, kad iš smulkmenų visas gyvenimas susideda, iš minučių – valandos, iš valandų - dienos. Iš centų litai ir tūkstančiai litų. Skundžiamės, kad neturime laiko. Metro mūsų kelionės laiką sutrumpintų perpus, nes jam neegzistuoja kamščiai , sankryžos, jis atvažiuoja punktualiai, važiuoja trumpiausiu keliu. Jei dabar kelionėse sugaižtame valandą ar dvi tai metro per metus mums sutaupytų laiko prilygstančio mėnesio ar dviejų mėnesių darbo laikui. O laikas kaip žinome pinigai. O dabar apie pinigus. Ne apie tuos, kuriuos prarandame važiuodami vėžlio tempu sausakimšu autobusu ar troleibusu, o apie pinigus kuriuo jūsų šeima paleidžia dūmais važiuodami nuosavu automobiliu. Kai suskaičiuoji visas (tame ir automobilio nusidėvėjimo) metų išlaidas ir visus nuvažiuotus kilometrus gaunasi tas pats skaičius. Vadinasi kaip kilometras taip ir litas. Bet jei būtų metro tai kainuotų penkis kart mažiau. Vadinasi per dieną sutaupai dešimtis, per mėnesį šimtus, o per metus tūkstančiu. O tūkstančiai dar niekam nepamaišė. Jei metro toks naudingas, kodėl, mes, vyrai, jo nestatom. Užuot kaupę pinigus savo žmonos išeiginei suknelei ar kitai didžiajai svajonei, mes juo gatvės spūstyse išleidžiame vėjais. Ogi todėl, kad moterys mūsų tam neįkvepia. Ir ištiktųjų mokslininkai nustatė, kad jei vyrus mėnulis domintu tiek pat kiek moterų krūtys, tai ten būtų seniai pastatyti miestai. Matomai dar kūdikystėje patirta malonumas prisiglausti prie šiltos motinos krūtinės taip giliai įsirėžė į vyrų pasąmonę, kad ir užaugę nusiraminimo jie ieško ten pat. Todėl nepagailėkit jiems švelnumo, nuraminkite ir įkvėpkite dideliems darbams.
Tikri vyrai jei ne viską tai daug ką gali padaryti moterų įkvėpti, todėl parodykite tiesiausią kelią kaip galų gale sutaupyti pinigus ir įgyvendinti jūsų didžiausią svajonę... Kelias netrumpas, bet užtikrintas.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...tinkamai ir laiku numačius trasas, metro statyba ir eksploatacija yra pigesnė nei tramvajaus.

Draugai

Blog'ai