Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Trečiasis Londono metro streikas sutrikdė metropoliteno veiklą

Nuolatiniai keliautojai jau trečiąjį kartą susiduria su Londono metropoliteno tinklo sutrikimais, kai dėl sumažintų darbo vietų, vyko 24-ių valandų streikas.

Proteste, prasidėjusiame antradienio naktį (2010 m. lapkričio 2d.), dalyvavo 11 000 žmonių.

„Victoria“ ir „Central“ linijos buvo eksploatuojamos, tačiau neveikė servisas „Circle“ linijoje. Kitos linijos taip pat apribotos.

Londono transportas (TfL) teigė, jog daugiau nei 40% metropoliteno serviso visgi buvo eksploatuojama – tai pranoko jų lūkesčius.

Transporto personalo asociacija (TSSA) ir Geležinkelių navigacijos ir transporto (RMT) sąjunga yra įtraukti į debatus dėl plano atleisti iš darbo 800 darbuotojų, daugiausia bilietų kasų darbuotojų.

Techninio aptarnavimo darbuotojai pradėjo streiką 19:00 vietos laiku antradienį (2010 m. lapkričio 2d.), o eksploatacijos personalas tai padarė 21:00 vietos laiku.

Sąjungos atstovas teigė, jog iki šiol tai buvo jų pats sėkmingiausias streikas šiame konflikte ir jie piketavo daugiau nei 100-ame stočių.

Pasak jo, linijų darbas arba buvo dalinai nutrauktas, arba visiškai nedirbo, o „traukiniai vaiduokliai“ važinėjo per uždarytas stotis.

RMT lyderis Bob Crow sakė: „Mes išsiuntėme aiškią žinutę merui Boris Johnson dėl etatų mažinimo sustabdymo ir Londono metropoliteno saugumo užtikrinimo ilgalaikiam laikotarpiui“.


Mike Brown iš Londono metro sakė: „Mes darome viską, ką galime, kad palaikyti kiek įmanoma daugiau veikiančio serviso šiandien ir dienai bėgant vis daugiau traukinių važiuos. Londoniečiai susidurs su šiokiais tokiais trukdžiais, bet apie 40% metropoliteno traukinių važinėja beveik per visas linijas,o tai reiškia, kad miestas nėra paralyžiuotas ir žmonės gali nukakti, kur jiems reikia“.

Susierzinę gyventojai „Victoria“ stotyje sakė, jog nusigauti į darbą buvo vargas.


Varginantys streikai

„Daugybei metropoliteno keleivių tai buvo labai skirtinga istorija per pastaruosius dvejus metus“.

Nepaisant streiko, buvo paskelbta, jog sekantis pokalbis, siekiant išspręsti konfliktą, bus vykdomos ketvirtadienį.


Ketvirtasis streikas planuojamas lapkričio 29 d.

Tuo tarpu vakar, puslapyje http://www.tfl.gov.uk londoniečiai išvydo nemalonų informacinį vaizdą:


Special service – specialusis servisas;
Part suspended – dalis serviso laikinai nutraukta;
Suspended – laikinai servisas nutrauktas;
Good service – geras servisas.Na o štai, kaip ši informacija pakito šiandien:


Good service – geras servisas.