Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Visi eilėraščiai apie metro!

Publikuojame visus gautus į eilių konkursą eilėraščius ir skatiname aktyviai tinklapio lankytojus balsuoti už geriausią dešinėje;)

1.

Ko taip Zuoko veidas blausias?
Pagal apklausas naujausias,
Tik metro, o ne tramvajus
Mums, vilniečiams, bus geriausias!

2.

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo
Ir iki šiol nebežinau
Kaip be metro aš gyvenau;


Viens kitą žąsinais vadinom
Taip nervus sau pasigadinom
Nors ant kiaušinių mes sėdėjom
Žąsiukų juk neišperėjom ;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Europoj buvom skystablauzdžiai.
Ir juokėsi iš mūsų skaudžiai.
Juk vėplom buvom po paraliais,
Metro padarė mus karaliais;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Kai pinigus mes leidom dūmais,
Tai šiurpuliai mums ėjo kūnais.
Iš pykčio įniršio drebėjom,
Kai kamščiuose ilgai sėdėjom;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Juk mulkiai buvom po perkūnais,
Kad pinigėlius leidom dūmais.
Turtingais tapti mes galėjom,
Bet tiek protelio neturėjom;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Nenoriu kamščiuose lindėt,
Ir oras turi man kvepėt
Ne dūmais ir ne teršalais
Bet gero skonio kvepalais;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau


Nenoriu kamščių prisimint,
Nenoriu laiko aš gaišint,
Nenoriu co2 kvėpuot,
Aš noriu džiaugtis ir dainuot

Metro metro...
Nebesuspėčiau aš be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Jau nebereikia man vėluoti,
O pavėlavus raudonuoti.
Išvengiu kamščių ir spūsčių,
Pašėlusiu greičiu lekiu;

Metro metro…
Kaip liūdna buvo man be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau;


Užteks čia liežuviu man plakt,
Turiu pas mylimą nukakt.
Pats laikas mums pasimyluot,
Todėl turiu nesivėluot;

Metro metro...
Nebesuspėčiau aš be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau.


Iš mūsų juokėsi Berlynas
Metro statyt - per žemas klynas
Geriau negersim, nerūkysim
Tačiau METRO mes pastatysim

Metro metro...
Nebesuspėčiau aš be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau.


Europoj buvom skystablauzdžiai
Ir juokėsi iš mūsų skaudžiai
Juk vėplom buvom po paraliais
Metro padarė mus karaliais.

Metro metro...
Nebesuspėčiau aš be jo.
Ir iki šiol nebežinau,
Kaip be metro aš gyvenau.


Mes aplenkėme Rygą,
O Talinui parodėm špygą.
Ne žirgo galvos mes juk esam,
Todėl metro pirmieji kasam.

3.

Prezidentas į darbą pėščias štai kulniuoja,
Premjeras dviračiu jam iš paskos.
Vilniečiai tokio vaizdo neregėję,
Iš nuostabos apsikakos.

Seimūnai pedalus jau mina,
Su Zuokula priešakyje.
Ir taip galų gale įsivyrauja,
„Tvarka ir teisingumas“ šalyje.

Štai meras gondola pakilo,
Tiktai nežino kaip iš jos išlipt.
Ir išsigandęs jis dabar vaidina,
Kad ant visų jam nusišvilpt.

O liaudis akciją „be kamščių“ skelbia,
Todėl kamščiatraukis populiarus.
Alus, samanė, vodka, brendis,
Visur tik liejas per kraštus.

4.

Tai - ne sraigė letapėdė...
Šimtakojis greitai rieda?!
Žybsi akys iš toli?
Ne! Visai jau jis arti!

Daug akučių tamsoj šviečia
Ir visus keliauti kviečia.
Linksmas, greitas, patogus -
Kirmėliukas draugas bus!

Tai metro! Valio, valio!
Nevėluosiu aš namo.
Saugiai jis vežios mane
Ir ryte, ir vakare.

Pamiegot ilgiau galėsiu
Ir darban vistiek suspesiu!

5.

Jeigu kastuvą turėčiau
Ir nebūčiau tinginys,
Kast metro kieme pradėčiau,
Pavydėtų man Stasys.

O kai kamštyje sustotų
Stasio mersas prabangus,
Su metro suvažinėčiau
Pas jo žmoną du kartus.

6.

In audzyny insisėdzys
aš esu kap dzūkų briedzys
tusčių pavarų injungys
sėdžiu kamšty atsijungys

nu ir radziju ingrūdzys
girdziu apie metrų as apsnūdzys
metras laikų sutaupys
suprantu, gi briedzys - ne gaidzys!

7.

Mus visada sėkmė lydėjo,
Malonu,kai laiko sutaupai!
Nauji geri laikai atėjo.
Matyt tikru miestiečiu patapau,
Remiu Metro - gera idėja!
Metro rėmėju ar tu tapai?
Kai permainų atskrido vėjai,
Metro,gyvent su tavim pripratau.
Statom Metro, - gera idėja,
Gerai bus Vilniui,ir man ir tau!

8.

Rytas... Kelias... Baisios spūstys.
Kas nesnaudžia - bando grūstis...
Rutina kas ryt vienoda,
Nuo spūsčių senai man bloga!
Užsimerkiu.. Fantazuoju...
Bėgiais po žeme vingiuoju!
Greitas ir gražus metro štai rieda
Kamštis viršuje nebus man bėda!
Rytas! Kelias! Linksmos mintys!
Jums METRO aš siūlau rinktis!

9.

Nei lietus, nei speigai nesutrukdys
Man pasidžiaugt gerų draugų būry
Aš nevėluosiu, aš tai gerai žinau
Metro aš ačiū nuoširdų sakau!

10.

Rašau eiles aš ne todėl, kad litų tūkstantį laimėčiau
Rašau ir ne todėl, kad garbę ant pečių turėčiau. 
Aš noriu gero tėčiui, mamai, broliui, sesei
Kaimyno bendradarbiui ir ūbagų karaliui.
Prašau nuoširdžiai, tų kurie valdžioj ten tūnot,
Pažvelkit ir į mus, į tuos kur negyvena rūmuos.
Nevažinėjam gatvėm prabangiom mašinom,
O jei ir riedam, tai ten kvėpuojam dujom.
Ne vienas toks esu, Mūsų galybė!
Ir prašom vyrai Jūsų, kur esat vyriausybėj
Įkurkit miestelėnam ir svečiam susisiekimą greitą
Nebereikės sėdėt spūsty, ar pėsčiomis iš darbo eiti
Metro geriausias būdas Mums padėti,
Žiūrėk žmogau, su juo gal ir gyvenimas pradės gerėti!

11.

Užteks jums triest ir šikt be galo
Negi nematot kas keliuose daros
Policija kas antrą dieną
Į mūsų gatvę kelią mina
Mielosios bobos ir panelės
Važiuokit atidžiai jei galit
O jei nemokate vairuoti
Teks pesčiomis darban kulniuoti
Na o pacanai - kelių ereliai
Be šimto lėkti jie negali
Jei ir toliau jums viskas dzin
Tai Vilnius be metro susmegs žemyn

12.

Lietuva – drąsi valstybė,
Bet neturime metro.
Ir Jūratė, ir Kąstytis
Iškeliavo per Hitrou*.
*Hitrou – Londono aerouostas

***
Autobusas jau – retro,
Troleibusas jau – retro...
Tik – metro... Ir tik – metro...
Tai pradėkim... Nuo katro?

***
Prašo girti, prašo negėrę,
Prašo negirdintys, nematantys:
Tik su metro – į naują gėrį,
Ypač į svetimą.

***
Nedylančius batus avėk,
Nors be metro neteksi tu ir jų.
Bet jokiu būdu vietoj nestovėk,
Dar eik ieškot aklaviečių naujų.

***
Kur lyja, kur pinigus skaito,
Kur geria didvyrių tauta,
Nebuvo metro ir mergaitė
Važiavo taksi...
Dabar jau – kalta...

***
Žinia, autobusai tikrai jau retro,
Seniai juos pakeisti jau laikas.
Kaip gaila – neturim metro,
Turime tik „Kvailių laivą“.

13.

Baigėsi laikai drezinų, 
Garvežių, senų vežimų,
Turim puikųjį metro-
Garsiai šaukime valio!

Ekologiška, saugu ir greita,
Lietuvos žmonėms pateikta, 
Vilniau, sostine šalies, 
Pasidžiauki iš širdies.

Ei, vilniečiai ir svečiai,
Važinėsime smagiai,
Turim greitąjį metro,
Dar kartą- valio, valio!

14.

O metro,tu mano svajonė,
jau seniai aš ilgiuosi tavęs.
Naktimis sapnuoju keliones
be spūsčių, greitas ir ramias.

Tegul ponai dejuos limuzinuos,
keiks baisiąsias kamščių bėdas,
o aš, paprastas Vilniaus vaikinas,
ramiai supsiuos metro ant kėdės.

Lyg karalius laimingas keliausiu
ir į darbą, ir namo vakarais.
O kiek džiaugsmo dar gausiu, 
kai dardėsim drauge su vaikais.

O metro, tu mano svajonė,
kuo greičiau tapk realybe puikia.
Tegul baigiasi mūsų dejonės,
Vilniaus ponai, ar girdit mane?...

15.

Tokie rytai, kad niekur nesuspėji,
Tokie rytai – nors kamštyje miegok...
Nebent keliautum lyg su vėju,
Nebent keliautum su metro!

16.

Be metro mes nenurimsim,
nenurimsim niekada.
Šitiek metų spūstis kenčiam,
bet dabar-gana.
 
Tegul bus ir mūsų miestas
irašytas tarp kitų,
kur metro išdrįso tiesti
ir dabar dibar didžiuojas tuo.
 
Nebaisu bus lietūs, vėjai,
oras taps švarus.
Kas pritars šitai idėjai,
Vilniaus patriotas bus.
 
Be metro mes nenurimsim,
nenurimsim niekada.
Šitą teisę oriai ginsim
ir dabar ir visada.

17.

Metro, Tu - tobulybė:
Gaivus, vėsus ir tyras,
greitas, patogus ir pigus.

Mieste vietos neužimi,
oro mieste negadini.

Saugiai mus visus veži,
ir greičiau negu taksi!!!

18.

Šiais laikais kiekvienam
daug darbų kasdieną,
o ar viską spėjat,
išlikdamas žvalus?

Kad būtu laiko pamiegoti,
ir gražiai nusišypsoti,
vienintėlis būdas prailginti parą- 
važiuoti metro!!!

19.

Kalvarijų gatvės kamščiai,
Erzina kasryt mane.
Ten betūnant keikiuos rūsčiai,
Mat vos riedu sedane.

Jei metro aš pats važiuočiau,
Tai suspėčiau pas visus.
Mūsų valdžiai padėkočiau,
Kad matau dažniau vaikus.

Tik metro, o ne tramvajus,
Spręstų Vilniaus problemas.
Tą supranta net babajus,
Kas gi čia per klausimas?

Ir nereikia tik sakyti,
Kad neturim pinigų.
Reikia imti ir statyti,
Nesiklausant paskalų!

20.

Kelių ir sankryžų fiesta-
Ir žvilgsnis bando vėl joje
Nuostabų Gedimino miestą
Naujai atrasti po žeme.

Ten telpa skausmas ir malonė,
Švelnumas, džiaugsmas, liūdesys,
Kai sujungia ir skiria žmones
Metro greitasis traukinys.

Kaip besiklostytų likimai-
Judėt - keliautojų dalia-
Mes visada dėkosim Vilniui
Už šviesą tunelio gale.

Geriausias 5

Baigėsi rimti straipsniai prasidėjo eilėraštukai...

graziai visi rasot jaunimas bet man labiausiai patiko 8 eilerastukas.nusirasiau ji ant sienos savo kambaryje.

Man labiausiai patiko 17,nes aprepia visus metro privalumus

as irgi uz 8

8 geriausias!

8 9 10 geriausi pasirode=]